ชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดระยอง ประจำปี 2563

สถานที่แข่งขัน ศูนย์การค้าแพชชั่น ช็อปปิ้ง เดสติเนชั่น
จังหวัด ระยอง
แข่งขันวันที่ 23/02/2020 ~ 23/02/2020

ชื่อผู้จัด : อ.มัต ปิดระบบรับสมัคร 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 091-9659987 ประกาศ :

ทีม AGT.TAEKWONDO


POOMSAE
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ประเภท รุ่นอายุ สาย เพศ ยอดชำระ
1 ด.ญ.ภัสสร กริ่มวงษ์รัตน์ พุมเซ่เดี่ยว 7-8 ปี เขียว หญิง 0
2 ด.ช.พฤกษ์ กริ่มวงษ์รัตน์ พุมเซ่เดี่ยว 7-8 ปี เขียว ชาย 0
3 ด.ญ. นันท์นภัส ทองมี พุมเซ่เดี่ยว 7-8 ปี เหลือง หญิง 0
4 ด.ช.เทอดไท้ อุปพงษ์ พุมเซ่เดี่ยว 9-10 ปี เหลือง ชาย 0
5 ด.ช. ธเดช มหาสารินันทน์ พุมเซ่เดี่ยว 7-8 ปี เหลือง ชาย 0
6 ด.ช.กฤตเมธ คำเขียว พุมเซ่เดี่ยว ไม่เกิน 6 ปี เหลือง ชาย 0
7 ด.ช.ฐาปนา วงค์เทพ พุมเซ่เดี่ยว 9-10 ปี เหลือง ชาย 0
8 ด.ช.พิชัยยุทธ รอดพ้น พุมเซ่เดี่ยว 11-12 ปี เขียว ชาย 0
9 ด.ช.ณัฐวุฒิ ดีเลิศ พุมเซ่เดี่ยว 9-10 ปี เหลือง ชาย 0
10 ด.ญ.รัชนา อาจจำนงค์ พุมเซ่เดี่ยว 9-10 ปี เขียว หญิง 0
11 ด.ญ.จิรัญชยา สบายแท้ พุมเซ่เดี่ยว 13-14 ปี เขียว หญิง 0
12 ด.ญ.ณัฐธยาน์ ศิริบุญ พุมเซ่เดี่ยว 13-14 ปี เขียว หญิง 0
13 ด.ญ.ลลิตา วิเชียรล้ำ พุมเซ่เดี่ยว 13-14 ปี เหลือง หญิง 0
14 นางสาววริศรา กิจกุศลทรัพย์ พุมเซ่เดี่ยว 15 ปีขึ้นไป เขียว หญิง 0
15 นางสาวพรพิมล ถาอิ่นแก้ว พุมเซ่เดี่ยว 15 ปีขึ้นไป เหลือง หญิง 0
16 ด.ญ.ธันยพร ผาสุขยืด พุมเซ่เดี่ยว 13-14 ปี เหลือง หญิง 0
17 ด.ญ.วทันยา ฉนานุกูล พุมเซ่เดี่ยว 9-10 ปี เหลือง หญิง 0
รวม 0
ยอดรวม 0

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 19/02/2020 182.52.100.181 ด.ญ.ธันยพร ผาสุขยืด ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 13-14 ปี สาย เหลือง เพศ หญิง
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง