ชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดระยอง ประจำปี 2563

สถานที่แข่งขัน ศูนย์การค้าแพชชั่น ช็อปปิ้ง เดสติเนชั่น
จังหวัด ระยอง
แข่งขันวันที่ 23/02/2020 ~ 23/02/2020

ชื่อผู้จัด : อ.มัต ปิดระบบรับสมัคร 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 091-9659987 ประกาศ :

ทีม POWER FIGHTS


POOMSAE
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ประเภท รุ่นอายุ สาย เพศ ยอดชำระ
1 ธณวรรธณ์ พูลเกษม พุมเซ่เดี่ยว ไม่เกิน 6 ปี เหลือง ชาย 0
2 วรภัทร แก้วประสงค์ พุมเซ่เดี่ยว ไม่เกิน 6 ปี เหลือง ชาย 0
3 ศิริวสิทธิ์ ศุภธรรมนิตย์ พุมเซ่เดี่ยว 7-8 ปี เหลือง ชาย 0
4 อศวี นาคนุช พุมเซ่เดี่ยว 7-8 ปี เหลือง ชาย 0
5 อัคคเดช ขวัญใจ พุมเซ่เดี่ยว 7-8 ปี ฟ้า ชาย 0
6 อัครวินทร์ นารินทร์รักษ์ พุมเซ่เดี่ยว 7-8 ปี ฟ้า ชาย 0
7 วงศ์วรรธน์ ปานประเสริฐ พุมเซ่เดี่ยว 7-8 ปี เขียว ชาย 0
8 วรรณเศรษฐ์ จันทรัตน์ พุมเซ่เดี่ยว 9-10 ปี เขียว ชาย 0
9 คเณศวร แซ่ตัน พุมเซ่เดี่ยว 9-10 ปี เหลือง ชาย 0
10 นาซีม หลำเบ็ญสะ พุมเซ่เดี่ยว 9-10 ปี น้ำตาล ชาย 0
11 โดมินิค เมธัส เคย์ พุมเซ่เดี่ยว 9-10 ปี เขียว ชาย 0
12 ชนิกานต์ ศักดิ์นาวีอุทัย พุมเซ่เดี่ยว 9-10 ปี เหลือง หญิง 0
13 ณัฐณิชา แก้วช่วง พุมเซ่เดี่ยว 9-10 ปี ฟ้า หญิง 0
14 สุรภา เหลืองอ่อน พุมเซ่เดี่ยว 9-10 ปี ฟ้า หญิง 0
15 นิธิศ ภาชี พุมเซ่เดี่ยว 9-10 ปี เหลือง ชาย 0
16 วรวลัญช์ ประเสริฐพงษ์ พุมเซ่เดี่ยว 9-10 ปี แดง หญิง 0
17 ยุทธอาภรณ์ ลอนหิน พุมเซ่เดี่ยว 9-10 ปี แดง ชาย 0
18 ศรัณยพงษ์ วิพัฒนพร พุมเซ่เดี่ยว 9-10 ปี เขียว ชาย 0
19 พัชริดา ขวัญตา พุมเซ่เดี่ยว 9-10 ปี เหลือง หญิง 0
20 ทยากร ชีวะสุทธิ พุมเซ่เดี่ยว 9-10 ปี ฟ้า ชาย 0
21 ธาวิน สุขเสนา พุมเซ่เดี่ยว 11-12 ปี แดง ชาย 0
22 นาสรีย์ หลำเบ็ญสะ พุมเซ่เดี่ยว 11-12 ปี แดง ชาย 0
23 ภคพร บัวศรี พุมเซ่เดี่ยว 11-12 ปี น้ำตาล หญิง 0
24 ธัญเทพ แพงจักร พุมเซ่เดี่ยว 11-12 ปี แดง ชาย 0
25 ธัญธร แพงจักร พุมเซ่เดี่ยว 11-12 ปี แดง ชาย 0
26 ธนาวัฒน์ ขำหิรัญ พุมเซ่เดี่ยว 11-12 ปี เหลือง ชาย 0
27 ธนัญชญา ผ่องสุวรรณ์ พุมเซ่เดี่ยว 11-12 ปี น้ำตาล หญิง 0
28 ธนัชญา ผ่องสุวรรณ์ พุมเซ่เดี่ยว 11-12 ปี น้ำตาล หญิง 0
29 วชิรญาณ์ ประเสริฐพงษ์ พุมเซ่เดี่ยว 11-12 ปี ดำแดง หญิง 0
30 ราศี เมฆมาก พุมเซ่เดี่ยว 11-12 ปี แดง ชาย 0
31 มูฮัมหมัดฟาฮัด สาม้ะ พุมเซ่เดี่ยว 11-12 ปี น้ำตาล ชาย 0
32 ณัชชา กาญจนาลิขิต พุมเซ่เดี่ยว 13-14 ปี แดง หญิง 0
33 มิ่งวัญ ผาสุข พุมเซ่เดี่ยว 13-14 ปี แดง หญิง 0
34 ศุกัญชญา เจริญนพกุล พุมเซ่เดี่ยว 13-14 ปี น้ำตาล หญิง 0
35 อัญชสา ประเสริฐพงษ์ พุมเซ่เดี่ยว 13-14 ปี ดำแดง หญิง 0
36 ภัทรภร ชมโฉม พุมเซ่เดี่ยว 13-14 ปี เหลือง หญิง 0
37 ณัฐธิดา กาญจนาลิขิต พุมเซ่เดี่ยว 15 ปีขึ้นไป แดง หญิง 0
38 ปรเมธ อารัมภีร์ พุมเซ่เดี่ยว 15 ปีขึ้นไป ดำ ชาย 0
39 ฤทัยทิพย์ เจริญนพกุล พุมเซ่เดี่ยว 15 ปีขึ้นไป แดง หญิง 0
40 รักษ์สุดา วงษ์มาน พุมเซ่เดี่ยว 15 ปีขึ้นไป เขียว หญิง 0
41 เขมจิรา อินทร์สุวรรณ์ พุมเซ่เดี่ยว 15 ปีขึ้นไป ดำ หญิง 0
รวม 0
ยอดรวม 0

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง