ชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดระยอง ประจำปี 2563

สถานที่แข่งขัน ศูนย์การค้าแพชชั่น ช็อปปิ้ง เดสติเนชั่น
จังหวัด ระยอง
แข่งขันวันที่ 23/02/2020 ~ 23/02/2020

ชื่อผู้จัด : อ.มัต ปิดระบบรับสมัคร 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 091-9659987 ประกาศ :

ทีม Methasith Taekwondo Rayong


POOMSAE
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ประเภท รุ่นอายุ สาย เพศ ยอดชำระ
1 ด.ช. ภวินทร์ภัทร นาทธราดล พุมเซ่เดี่ยว 7-8 ปี น้ำตาล ชาย 0
2 ด.ญ. ปุณณดา ประมวล พุมเซ่เดี่ยว ไม่เกิน 6 ปี เขียว หญิง 0
3 ด.ช.นัธทวัฒน์ ประมวล พุมเซ่เดี่ยว 7-8 ปี เขียว ชาย 0
4 ด.ญ.ชญานิสรา พงษ์พัว พุมเซ่เดี่ยว 9-10 ปี เขียว หญิง 0
5 ด.ญ.ชญานิพพิทา พงษ์พัว พุมเซ่เดี่ยว 7-8 ปี เขียว หญิง 0
6 ด.ญ.ปรรณยวีณ์ พงษ์กระสินธุ์ พุมเซ่เดี่ยว 11-12 ปี ดำแดง หญิง 0
7 ด.ช.ปรรณยมินทร์ พงษ์กระสินธุ์ พุมเซ่เดี่ยว 9-10 ปี ดำแดง ชาย 0
8 ด.ช.ธนกฤต ใจแก้ว พุมเซ่เดี่ยว 11-12 ปี ดำแดง ชาย 0
9 ด.ช.ธนัท แจ้งประวัติ พุมเซ่เดี่ยว 11-12 ปี ดำแดง ชาย 0
10 นายนราธร ถนอมกุล พุมเซ่เดี่ยว 15 ปีขึ้นไป เหลือง ชาย 0
11 ด.ญ.รัญชนา โตสุพรรณ์ พุมเซ่เดี่ยว 9-10 ปี แดง หญิง 0
12 ด.ช.กรัณย์ เร่งประเสริฐ พุมเซ่เดี่ยว 9-10 ปี ดำแดง ชาย 0
13 ด.ช.กรกันต์ เทพศิลปวิสุทธิ์ พุมเซ่เดี่ยว 9-10 ปี ดำแดง ชาย 0
14 ด.ญ.จิรชยา เซี่ยงเจ้น พุมเซ่เดี่ยว 11-12 ปี เหลือง หญิง 0
15 ด.ญ.พชรมน ประสิทธิแพทย์ พุมเซ่เดี่ยว 7-8 ปี ขาว หญิง 0
16 ด.ช.ธนกฤต เสาสิริ พุมเซ่เดี่ยว 11-12 ปี ฟ้า ชาย 0
17 ด.ช.ภัทรคุณ นาคเกษม พุมเซ่เดี่ยว 11-12 ปี ฟ้า ชาย 0
18 ด.ช.ปวันพัฒน์ พิณสุวรรณ์ พุมเซ่เดี่ยว 9-10 ปี เขียว ชาย 0
19 ด.ช.ปัณฑ์นัทธ์ พิณสุวรรณ์ พุมเซ่เดี่ยว 9-10 ปี เขียว ชาย 0
รวม 0
ยอดรวม 0

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง