สมุทรปราการ เทควันโด แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 4

สถานที่แข่งขัน ณ. เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
จังหวัด สมุทรปราการ
แข่งขันวันที่ 26/06/2020 ~ 26/06/2020

ชื่อผู้จัด : อ.ภาคนัฐกุณห์ ทองผลไพศาล อ.เอก ปิดระบบรับสมัคร 25 มิถุนายน 2563 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 097-994-5524 / 099-259-4192 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร

ทีม JARAN TAEKWONDO SAMUTPRAKAN

ต่อสู้ คลาสโรงเรียน
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 ด.ช. ณัฐชัย แสงบุญ 01-01-2563 3-4 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 18+ Kg. 0
2 ด.ญ. พิชชาภา งามขำ 01-01-2563 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง -23 Kg. 0
3 ด.ญ. ณภัทร จันสอาด 01-01-2563 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 27-29 Kg. 0
รวม 0

ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 ด.ญ. นันทชา สายเชื้อ 01-01-2563 11-12 ปี Class B / มือใหม่ หญิง 31-34 Kg. 0
2 ด.ญ. ณัฎฐมณฑ์ หมึกสม 01-01-2563 11-12 ปี Class B / มือใหม่ หญิง 34-38 Kg. 0
3 ด.ญ. ธนัทดา ทองนาค 01-01-2563 13-14 ปี Class B / มือใหม่ หญิง 45-49 Kg. 0
4 ด.ช. สุวพิชญ์ ภู่เจริญ 01-01-2563 5-6 ปี Class B / มือใหม่ ชาย 18-20 Kg. 0
5 ด.ช. สุวิชญา รัตนเชิดชูวงศ์ 01-01-2563 5-6 ปี Class B / มือใหม่ ชาย 18-20 Kg. 0
6 ด.ญ. ณฐพร แก้วใหญ่ 01-01-2563 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง -18 Kg. 0
7 ด.ญ. มณิอร ถิ่นชัยใหญ่ 01-01-2563 7-8 ปี Class B / มือใหม่ หญิง 22-24 Kg. 0
8 ด.ช. ณท จันสอาด 01-01-2563 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 22-24 Kg. 0
9 ด.ช. พชร แก้วใหญ่ 01-01-2563 9-10 ปี Class B / มือใหม่ ชาย 27-29 Kg. 0
รวม 0
ยอดรวม 0

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง