TKD.S.ONE จันทบุรีโอเพ่นแชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 5

สถานที่แข่งขัน ณ โรงเรียน วัดจันทนาราม ( ศรีรองเมืองอุทิศ )อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
จังหวัด จันทบุรี
แข่งขันวันที่ 21/03/2020 ~ 21/03/2020

ชื่อผู้จัด : ครูหนึ่ง S one ปิดระบบรับสมัคร 19 มีนาคม 2563 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 085-2888924 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร

ทีม TKD.S.ONE จันทบุรี

ต่อสู้ คลาสโรงเรียน
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 ด.ญ. ปุณยาพร โพธา 01-01-2563 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 28-31 Kg. 0
2 ด.ญ. ณัฐธนภรณ์ งามระยับ 01-01-2563 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 34-38 Kg. 0
3 ด.ช. เปรมภารินทร์ รัตนเชิดชูวงศ์ 01-01-2563 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 18-20 Kg. 0
4 ด.ช. พชร อ่ำอินทร์ 01-01-2563 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 18-20 Kg. 0
5 ด.ญ. ศรุตา สอนพราหม 01-01-2563 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง -18 Kg. 0
6 ด.ญ. ภัคธิดา ประเสริฐศิริ 01-01-2563 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง -18 Kg. 0
7 ด.ญ. วริสา สอนสา 01-01-2563 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 22-24 Kg. 0
8 ด.ช. ทินกฤต แปลงศรี 01-01-2563 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย -23 Kg. 0
รวม 0

ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 ด.ช. รังสิมันต์ เทพรัตน์ 01-01-2563 11-12 ปี Class B / มือใหม่ ชาย 31-34 Kg. 0
2 ด.ช. จักรธร นามวิชา 01-01-2563 13-14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย -33 Kg. 0
3 ด.ญ. ชวัลลักษณ์ กาญจณะดี 01-01-2563 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง -23 Kg. 0
รวม 0

POOMSAE
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ประเภท รุ่นอายุ สาย เพศ ยอดชำระ
1 ชวัลลักษณ์ กาญจณะดี พุมเซ่เดี่ยว 9-10 ปี เหลือง หญิง 0
รวม 0
ยอดรวม 0

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง