THE KHIGHTS CUP 2020

สถานที่แข่งขัน ณ สโมสรนายทหารชั้นประทวน ( ท่าดินแดง ) กองทัพอากาศ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
แข่งขันวันที่ 20/09/2020 ~ 20/09/2020

ชื่อผู้จัด : อ.กิตติโชติ อมรากุล ( ครูกอล์ฟ ) ปิดระบบรับสมัคร 18 กันยายน 2563 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 0896609993 ,0991907091 นุ่มนิ่ม ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร

ทีม Power p


ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 ด.ช. ณัฐภัทร เวชสิทธิ์ 14-02-2556 7-8 ปี Class B / มือใหม่ ชาย 21-24 Kg. 500
2 ด.ช. มรุเดช สวามีชัย 09-07-2556 7-8 ปี Class B / มือใหม่ ชาย 27-30 Kg. 500
3 ด.ญ. ณัฐพร ทัศบุตร 21-05-2556 7-8 ปี Class B / มือใหม่ หญิง 21-24 Kg. 500
รวม 1,500
ยอดรวม 1,500

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 18/09/2020 49.230.20.89 ด.ช. มรุเดช สวามีชัย รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 27-30 Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง