THE KHIGHTS CUP 2020

สถานที่แข่งขัน ณ สโมสรนายทหารชั้นประทวน ( ท่าดินแดง ) กองทัพอากาศ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
แข่งขันวันที่ 20/09/2020 ~ 20/09/2020

ชื่อผู้จัด : อ.กิตติโชติ อมรากุล ( ครูกอล์ฟ ) ปิดระบบรับสมัคร 18 กันยายน 2563 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 0896609993 ,0991907091 นุ่มนิ่ม ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร

ทีม PUTTACHAD TAEKWONDO

ต่อสู้ คลาสโรงเรียน
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 ด.ญ. ธนพร อุ่นใจ 05-08-2556 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 21-24 Kg. 500
2 ด.ญ. เปมิกา แสงหอย 21-04-2554 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 31-34 Kg. 500
รวม 1,000

ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 ด.ญ. สุชานรี กุลอ่อน 08-08-2552 11-12 ปี Class B / มือใหม่ หญิง 33-36 Kg. 500
2 ด.ญ. ปภัชญา สังข์พรหมราช 10-11-2554 7-8 ปี Class B / มือใหม่ หญิง 30-34 Kg. 500
3 ด.ช. กัมปนาท กะระวะสุ 18-01-2556 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 18-21 Kg. 500
4 ด.ช. ณดล นุเทพสุ 08-05-2555 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 21-24 Kg. 500
5 ด.ญ. ปาณิภา เนตรวิเชียร 14-03-2555 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 27-30 Kg. 500
6 ด.ญ. ญานิศา กันหาสาย 30-03-2555 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 30-34 Kg. 500
7 ด.ช. ณัฐดนัย วงษ์แก้ว 06-10-2553 9-10 ปี Class B / มือใหม่ ชาย 23-25 Kg. 500
8 ด.ญ. สาริศา เสวกสุข 03-12-2552 9-10 ปี Class B / มือใหม่ หญิง 34-37 Kg. 500
9 ด.ช. ภูผา อุ่นศิลป์ 12-06-2554 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 28-31 Kg. 500
รวม 4,500
ยอดรวม 5,500

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 18/09/2020 49.49.235.117 ด.ญ. ธนพร อุ่นใจ รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg.
2 18/09/2020 49.49.235.117 ด.ญ. เปมิกา แสงหอย รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 31-34 Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง