THE KHIGHTS CUP 2020

สถานที่แข่งขัน ณ สโมสรนายทหารชั้นประทวน ( ท่าดินแดง ) กองทัพอากาศ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
แข่งขันวันที่ 20/09/2020 ~ 20/09/2020

ชื่อผู้จัด : อ.กิตติโชติ อมรากุล ( ครูกอล์ฟ ) ปิดระบบรับสมัคร 18 กันยายน 2563 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 0896609993 ,0991907091 นุ่มนิ่ม ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร

ทีม PTK TAEKWONDO


ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 ด.ช. วิศรุต เจริญชัยพิริยกุล 22-11-2551 11-12 ปี Class B / มือใหม่ ชาย 33-36 Kg. 500
2 ด.ช. ณัฎชนนท์ มีสมศักดิ์ 19-07-2556 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 21-24 Kg. 500
3 ด.ช. ภวินท์ ศรีคำขลิบ 03-03-2553 9-10 ปี Class B / มือใหม่ ชาย 37-41 Kg. 500
4 ด.ช. สิงหา พันธมนต์ 20-08-2554 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 31-34 Kg. 500
รวม 2,000
ยอดรวม 2,000

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 19/09/2020 223.24.157.172 ด.ช. สรณัฐ เทศขำ รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 36-39 Kg.
2 17/09/2020 134.196.236.118 ด.ช. ณัฎชนนท์ มีสมศักดิ์ รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 24-27 Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง