THE KHIGHTS CUP 2020

สถานที่แข่งขัน ณ สโมสรนายทหารชั้นประทวน ( ท่าดินแดง ) กองทัพอากาศ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
แข่งขันวันที่ 08/03/2020 ~ 08/03/2020

ชื่อผู้จัด : อ.กิตติโชติ อมรากุล ( ครูกอล์ฟ ) ปิดระบบรับสมัคร 7 มีนาคม 2563 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 0896609993 ,0991907091 นุ่มนิ่ม ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร

ทีม ร.ร.ทบอ.เพชราวุธวิทยาฯ


ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 ด.ช. ชัยวัฒน์ แสงเทศ 14-11-2551 11-12 ปี Class A / Open ชาย -30 Kg. 0
2 ด.ญ. วีรินทร์ สุขประเสริฐ 02-05-2551 11-12 ปี Class A / Open หญิง 30-33 Kg. 0
3 ด.ญ. วิชญาพร ศิริเรือง 14-08-2551 11-12 ปี Class A / Open หญิง 39-42 Kg. 0
4 ด.ช. ธีร์ธวัช พรมหอม 23-07-2551 11-12 ปี Class B / มือใหม่ ชาย 30-33 Kg. 0
5 ด.ญ. พิชชาภา วรครุธ 30-06-2555 7-8 ปี Class B / มือใหม่ หญิง 18-21 Kg. 0
6 ด.ช. วีรุตม์ สุขประเสริฐ 30-08-2553 9-10 ปี Class B / มือใหม่ ชาย 23-25 Kg. 0
7 ด.ช. ฮยอน จูน คิม 03-04-2553 9-10 ปี Class B / มือใหม่ ชาย 23-25 Kg. 0
8 ด.ช. กตัญญู ศรีมายา 02-07-2553 9-10 ปี Class B / มือใหม่ ชาย 25-28 Kg. 0
9 ด.ญ. ดารัง คิม 16-11-2554 9-10 ปี Class B / มือใหม่ หญิง -23 Kg. 0
10 ด.ญ. ปาลินรดา จีระบุตร 08-06-2553 9-10 ปี Class B / มือใหม่ หญิง 23-25 Kg. 0
11 ด.ญ. ปาณิสรา เชื้อนุช 16-11-2553 9-10 ปี Class B / มือใหม่ หญิง 23-25 Kg. 0
12 ด.ญ. พิมพ์นารา คล้ายวิเชียร 12-09-2553 9-10 ปี Class B / มือใหม่ หญิง 25-28 Kg. 0
รวม 0
ยอดรวม 0

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง