THE KHIGHTS CUP 2020

สถานที่แข่งขัน ณ สโมสรนายทหารชั้นประทวน ( ท่าดินแดง ) กองทัพอากาศ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
แข่งขันวันที่ 20/09/2020 ~ 20/09/2020

ชื่อผู้จัด : อ.กิตติโชติ อมรากุล ( ครูกอล์ฟ ) ปิดระบบรับสมัคร 18 กันยายน 2563 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 0896609993 ,0991907091 นุ่มนิ่ม ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร

ทีม OYP OLYMPIC


ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 ด.ช. ฐิติวัฒน์ สุพรรณพงค์ 01-01-2563 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 21-24 Kg. 500
2 ด.ช. มาวิน สอดสุข 12-04-2554 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 23-25 Kg. 500
รวม 1,000

POOMSAE
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ประเภท รุ่นอายุ สาย เพศ ยอดชำระ
1 เกล้ากัลยา กอบพุดซา พุมเซ่เดี่ยว 9-10 ปี น้ำตาล หญิง 500
2 จิรปรียา เร็คเชี่ยน พุมเซ่เดี่ยว 9-10 ปี เขียว หญิง 500
3 ญนันทพร สุพรรณพงค์ พุมเซ่เดี่ยว 9-10 ปี เขียว หญิง 500
รวม 1,500
ยอดรวม 2,500

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 04/03/2020 124.122.130.61 ด.ช. วรินทร ขาวปลอด รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น J รุ่นน้ำหนัก 63+ Kg.
2 17/02/2020 124.120.203.150 ด.ช. อรรคเดช อารีพรประภา รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg.
3 04/03/2020 124.122.130.61 ด.ช. อรรคเดช อารีพรประภา รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg.
4 04/03/2020 124.122.130.61 ด.ช. ธรรมกรณ์ กฤตย์เทวาพิทักษ์ รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 34+ Kg.
5 04/03/2020 124.122.130.61 ด.ช. ฐิติวัฒน์ สุพรรณพงค์ รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg.
6 21/02/2020 124.120.202.173 ด.ช. ฐิติวัฒน์ สุพรรณพงค์ รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 04/03/2020 124.122.130.61 ชมษร วงษ์รัตน์ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ ไม่เกิน 6 ปี สาย ฟ้า เพศ หญิง
2 04/03/2020 124.122.130.61 ณพล พรรณธนะ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ ไม่เกิน 6 ปี สาย เหลือง เพศ ชาย
3 04/03/2020 124.122.130.61 จิรปรียา เร็คเชี่ยน ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 7-8 ปี สาย เขียว เพศ หญิง
4 04/03/2020 124.122.130.61 ญนันทพร สุพรรณพงค์ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 7-8 ปี สาย เหลือง เพศ หญิง
5 04/03/2020 124.122.130.61 ฉัครศิริอร พรรณธนะ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 7-8 ปี สาย เหลือง เพศ หญิง
6 04/03/2020 124.122.130.61 เกล้ากัลยา กอบพุดซา ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 9-10 ปี สาย ฟ้า เพศ หญิง
7 04/03/2020 124.122.130.61 ดรัลรัตน์ กางกรณ์ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 11-12 ปี สาย เหลือง เพศ หญิง
8 04/03/2020 124.122.130.61 ปาณิสรา กาเผือก ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 11-12 ปี สาย เหลือง เพศ หญิง
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง