THE KHIGHTS CUP 2020

สถานที่แข่งขัน ณ สโมสรนายทหารชั้นประทวน ( ท่าดินแดง ) กองทัพอากาศ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
แข่งขันวันที่ 08/03/2020 ~ 08/03/2020

ชื่อผู้จัด : อ.กิตติโชติ อมรากุล ( ครูกอล์ฟ ) ปิดระบบรับสมัคร 7 มีนาคม 2563 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 0896609993 ,0991907091 นุ่มนิ่ม ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร

ทีม Bhawat Gym


ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 ด.ช. อริย์ธัช เสือพยัคฆ์ 25-06-2551 11-12 ปี Class B / มือใหม่ ชาย 36-39 Kg. 0
2 ด.ญ. ณัฐปภัสร์ ศรีขำกูล 24-09-2555 7-8 ปี Class A / Open หญิง 21-24 Kg. 0
3 ด.ช. เตชินท์ คงสวน 04-02-2554 9-10 ปี Class A / Open ชาย -23 Kg. 0
4 ด.ญ. วิรัญชนา คงสวน 15-09-2552 9-10 ปี Class A / Open หญิง 23-25 Kg. 0
รวม 0

POOMSAE
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ประเภท รุ่นอายุ สาย เพศ ยอดชำระ
1 กมนทรรศน์ เสือพยัคฆ์ พุมเซ่เดี่ยว 9-10 ปี ฟ้า หญิง 0
รวม 0
ยอดรวม 0

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 05/03/2020 113.53.233.50 ด.ช. เตชินท์ คงสวน รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -23 Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง