THE KHIGHTS CUP 2020

สถานที่แข่งขัน ณ สโมสรนายทหารชั้นประทวน ( ท่าดินแดง ) กองทัพอากาศ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
แข่งขันวันที่ 20/09/2020 ~ 20/09/2020

ชื่อผู้จัด : อ.กิตติโชติ อมรากุล ( ครูกอล์ฟ ) ปิดระบบรับสมัคร 18 กันยายน 2563 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 0896609993 ,0991907091 นุ่มนิ่ม ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร

ทีม Anan Taekwondo


ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 ด.ช. ณธีพัฒน์ มณีไตรพงค์ 28-07-2549 13-14 ปี Class A / Open ชาย 63+ Kg. 500
2 ด.ญ. ณัฏฐ์ธัญศา บำรุงประเสริฐ 01-01-2563 13-14 ปี Class A / Open หญิง 51-55 Kg. 500
3 นาย สุรพัศ ฉายวงค์ 01-04-2547 15-17 ปี Class A / Open ชาย 48-51 Kg. 500
4 นาย นาราภัทร ณ นคร 25-03-2546 15-17 ปี Class A / Open ชาย 51-55 Kg. 500
5 นาย ปาลิต ดาราฉาย 25-05-2547 15-17 ปี Class A / Open ชาย 55-59 Kg. 500
6 นาย ธีรเมธ นาคเอี่ยม 04-01-2548 15-17 ปี Class A / Open ชาย 63-68 Kg. 500
7 นาย ภิญญู คชเผือก 21-08-2546 15-17 ปี Class A / Open ชาย 78+ Kg. 500
8 น.ส. แพรไพลิน บุญทิม 22-05-2546 15-17 ปี Class A / Open หญิง 46-49 Kg. 500
9 น.ส. สุชัญญา หุ่นพานิช 26-06-2546 15-17 ปี Class A / Open หญิง 49-52 Kg. 500
10 น.ส. จิรัชญา แสงจันทร์ศิริ 22-04-2546 15-17 ปี Class A / Open หญิง 52-55 Kg. 500
รวม 5,000
ยอดรวม 5,000

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 27/08/2020 110.168.55.160 ด.ช. ณธีพัฒน์ มณีไตรพงศ์ รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 51-55 Kg.
2 16/09/2020 171.7.30.228 ด.ญ. ณัฏฐ์ธัญศา บำรุงประเสริฐ รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 43-47 Kg.
3 27/08/2020 110.168.55.160 ด.ญ. ณิฌากร ผิวดี รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 47-51 Kg.
4 27/08/2020 110.168.55.160 ด.ช. ปณิธาน สิริฤกษ์ดี รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 43-47 Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง