Phrae Open Poomsae Championship 2020

สถานที่แข่งขัน ณ โรงเรียนการป่าไม้แพร่
จังหวัด แพร่
แข่งขันวันที่ 01/02/2020 ~ 01/02/2020

ชื่อผู้จัด : โค๊ชบอส / โค๊ชขวัญ ปิดระบบรับสมัคร 29 มกราคม 2563 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 087-5452508 โค๊ชบอส / 094-7139787 โค๊ชขวัญ ประกาศ :

ทีม ctrเชียงใหม่เทควันโดริมปิง


POOMSAE
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ประเภท รุ่นอายุ สาย เพศ ยอดชำระ
1 ปุณยวีร์ โกกิลานนท์ พุมเซ่เดี่ยว 15 ปีขึ้นไป ดำ ชาย 0
2 ณัฏฐวัฒน์ หวงสุวรรณากร พุมเซ่เดี่ยว 12-14 ปี ดำแดง ชาย 0
3 ณัฎฐพัชร เจริญทรัพย์ พุมเซ่เดี่ยว 12-14 ปี ดำแดง หญิง 0
4 ธนกร สุริยะวงค์ พุมเซ่เดี่ยว 12-14 ปี แดง ชาย 0
5 กันกนิษฐ์​ ก่อ​ฐานุพงศ์​ พุมเซ่เดี่ยว 12-14 ปี แดง หญิง 0
6 ฉันทพิชญา คำ​นึง พุมเซ่เดี่ยว 12-14 ปี แดง หญิง 0
7 อัลวาร อนันตพงศ์ พุมเซ่เดี่ยว 12-14 ปี แดง ชาย 0
8 ชรัญกร เรืองเวชชัย พุมเซ่เดี่ยว Freestyle ดำแดง ชาย 0
9 ชรัญกร เรืองเวชชัย พุมเซ่เดี่ยว 9-11 ปี ดำแดง ชาย 0
10 ณัฎฐพัชร เจริญทรัพย์ พุมเซ่เดี่ยว Freestyle ดำ หญิง 0
11 ​ ฉันทพิชญา คำ​นึง พุมเซ่เดี่ยว Freestyle ดำแดง หญิง 0
12 อัลวาร อนันตพงศ์ พุมเซ่เดี่ยว Freestyle ดำแดง ชาย 0
13 พิชญธิดา นิลสวิท พุมเซ่เดี่ยว ไม่เกิน 8 ปี ฟ้า หญิง 0
14 ธีร์วรา นิลสวิท พุมเซ่เดี่ยว 12-14 ปี น้ำตาล หญิง 0
15 กมลทิพย์​ จันทร์​ประสงค์​ พุมเซ่เดี่ยว 12-14 ปี แดง หญิง 0
16 นิรวิทย์ ประเสริฐพงศ์กุล พุมเซ่เดี่ยว ไม่เกิน 8 ปี เขียว ชาย 0
17 ปรียาภัสสร์ หวงสุวรรณากร พุมเซ่เดี่ยว ไม่เกิน 8 ปี เขียว หญิง 0
18 ปุณยวีร์ โกกิลานนท์ พุมเซ่เดี่ยว Freestyle ดำ ชาย 0
19 ปุณยวีร์ โกกิลานนท์
ณัฎฐพัชร เจริญทรัพย์
พุมเซ่คู่ 15 ปีขึ้นไป ดำ ชาย - หญิง 0
20 ธนกร สุริยะวงค์
กันกนิษฐ์​ ก่อ​ฐานุพงศ์
พุมเซ่คู่ 12-14 ปี แดง ชาย - หญิง 0
21 ปรียาภัสสร์ หวงสุวรรณากร
นิรวิทย์ ประเสริฐพงศ์กุล
พุมเซ่คู่ Freestyle ดำแดง ชาย - หญิง 0
22 ปรียาภัสสร์ หวงสุวรรณากร
นิรวิทย์ ประเสริฐพงศ์กุล
พุมเซ่คู่ ไม่เกิน 8 ปี น้ำตาล ชาย - หญิง 0
23 ปุณยวีร์ โกกิลานนท์
ณัฏฐวัฒน์ หวงสุวรรณากร
ชรัญกร เรืองเวชชัย
พุมเซ่ทีม 3 คน 15 ปีขึ้นไป ดำ ชาย 0
24 ธนกร สุริยะวงค์
กมลทิพย์​ จันทร์​ประสงค์​
กันกนิษฐ์​ ก่อ​ฐานุพงศ์
พุมเซ่ทีม 3 คน 12-14 ปี ดำแดง ชาย - หญิง 0
รวม 0
ยอดรวม 0

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 30/01/2020 184.22.177.121 ชรัญกร เรืองเวชชัย ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ Freestyle สาย ดำแดง เพศ ชาย
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง