Phrae Open Poomsae Championship 2020

สถานที่แข่งขัน ณ โรงเรียนการป่าไม้แพร่
จังหวัด แพร่
แข่งขันวันที่ 01/02/2020 ~ 01/02/2020

ชื่อผู้จัด : โค๊ชบอส / โค๊ชขวัญ ปิดระบบรับสมัคร 29 มกราคม 2563 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 087-5452508 โค๊ชบอส / 094-7139787 โค๊ชขวัญ ประกาศ :

ทีม Hassadin Gym


POOMSAE
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ประเภท รุ่นอายุ สาย เพศ ยอดชำระ
1 อธิฏ โภคศิริ พุมเซ่เดี่ยว ไม่เกิน 8 ปี ดำแดง หญิง 0
2 อภิศักดิ์ ชัยชมวงค์ พุมเซ่เดี่ยว ไม่เกิน 8 ปี ดำแดง ชาย 0
3 รัชนก สันติพัฒน์ พุมเซ่เดี่ยว 15 ปีขึ้นไป ดำแดง หญิง 0
4 ชญาภา อ่วมสถิตย์ พุมเซ่เดี่ยว ไม่เกิน 8 ปี ดำแดง หญิง 0
5 วีรพันธ์ ฉัตรพันธ์ พุมเซ่เดี่ยว 9-11 ปี ดำแดง ชาย 0
6 ธนพล ปั้นพิศ พุมเซ่เดี่ยว ไม่เกิน 8 ปี แดง ชาย 0
7 ปุณยวีร์ ญาณรังสี พุมเซ่เดี่ยว 9-11 ปี เขียว หญิง 0
8 ภีรภัทร ศรีเมือง พุมเซ่เดี่ยว 9-11 ปี เขียว ชาย 0
9 อภิศักดิ์ ชัยชมวงค์
ธนพล ปั้นพิศ
วีรพันธ์ ฉัตรพันธ์
พุมเซ่ทีม 3 คน ไม่เกิน 8 ปี ดำแดง ชาย 0
10 อธิฏ โภคศิริ
ชญาภา อ่วมสถิตย์
ปุณยวีร์ ญาณรังสี
พุมเซ่ทีม 3 คน 9-11 ปี ฟ้า หญิง 0
11 ภีรภัทร ศรีเมือง
วีรพันธ์ ฉัตรพันธ์
ธนพล ปั้นพิศ
พุมเซ่ทีม 3 คน 9-11 ปี ฟ้า ชาย 0
รวม 0
ยอดรวม 0

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง