Phrae Open Poomsae Championship 2020

สถานที่แข่งขัน ณ โรงเรียนการป่าไม้แพร่
จังหวัด แพร่
แข่งขันวันที่ 01/02/2020 ~ 01/02/2020

ชื่อผู้จัด : โค๊ชบอส / โค๊ชขวัญ ปิดระบบรับสมัคร 29 มกราคม 2563 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 087-5452508 โค๊ชบอส / 094-7139787 โค๊ชขวัญ ประกาศ :

ทีม PANTAJAK GYM


POOMSAE
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ประเภท รุ่นอายุ สาย เพศ ยอดชำระ
1 เด็กชาย กันตภูมิ ศรีวราพงศ์ พุมเซ่เดี่ยว ไม่เกิน 8 ปี ขาว ชาย 0
2 เด็กหญิง ธัญญารัตน์ ฉกรรจ์ยิ่ง พุมเซ่เดี่ยว 9-11 ปี เหลือง หญิง 0
3 เด็กหญิง เซ้าจิย โห พุมเซ่เดี่ยว 12-14 ปี เหลือง หญิง 0
4 เด็กชาย ภัทรวรรธน์ คำก้อน พุมเซ่เดี่ยว ไม่เกิน 8 ปี ฟ้า ชาย 0
5 เด็กหญิง ศุภานัญ บุตรศรี พุมเซ่เดี่ยว 12-14 ปี ฟ้า หญิง 0
6 เด็กหญิง จุฬาลักษณ์ ชัยมงคล พุมเซ่เดี่ยว 12-14 ปี น้ำตาล หญิง 0
7 เด็กชาย อภิภู จินต์ศศิวิมล พุมเซ่เดี่ยว 12-14 ปี น้ำตาล ชาย 0
8 เด็กชาย ธนวัฒน์ ไชยวุฒิ พุมเซ่เดี่ยว 9-11 ปี แดง ชาย 0
9 เด็กหญิง นพมาศ คองสา พุมเซ่เดี่ยว 9-11 ปี ดำแดง หญิง 0
10 เด็กหญิง พิชามญชุ์ พรหมสวรรค์ พุมเซ่เดี่ยว 9-11 ปี ดำแดง หญิง 0
11 เด็กหญิง จุฬาลักษณ์ ชัยมงคล
เด็กชาย อภิภู จินต์ศศิวิมล
พุมเซ่คู่ 12-14 ปี น้ำตาล ชาย - หญิง 0
รวม 0
ยอดรวม 0

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 31/01/2020 223.206.213.205 เด็กชาย อินธิพัทธ์ คงอนุรักษ์ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 12-14 ปี สาย แดง เพศ ชาย
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง