M.C.S. เทควันโดคัพ ครั้งที่ 5

สถานที่แข่งขัน ณ พอร์โต้ ชิโน่ สมุทรสาคร ลานกิจกรรมกลาง ชั้น 1
จังหวัด สมุทรสาคร
แข่งขันวันที่ 09/02/2020 ~ 09/02/2020

ชื่อผู้จัด : อ.นันท์นภัส ศิริโชติมนันต์ ปิดระบบรับสมัคร 8 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 081-9000285 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร

ทีม ไพรัตน์ ยิม (นางรอง)

ต่อสู้ คลาสโรงเรียน
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 ด.ญ. ดลฤดี รินทร์อาโปร์ 17-05-2548 13-14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 43-47 Kg. 600
2 ด.ญ. พิมพกา อวบสันเทียะ 28-11-2552 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 25-28 Kg. 600
รวม 1,200
ยอดรวม 1,200

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง