M.C.S. เทควันโดคัพ ครั้งที่ 5

สถานที่แข่งขัน ณ พอร์โต้ ชิโน่ สมุทรสาคร ลานกิจกรรมกลาง ชั้น 1
จังหวัด สมุทรสาคร
แข่งขันวันที่ 09/02/2020 ~ 09/02/2020

ชื่อผู้จัด : อ.นันท์นภัส ศิริโชติมนันต์ ปิดระบบรับสมัคร 8 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 081-9000285 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร

ทีม TIGER THAI D.C. GYM


ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 ด.ญ. อนันตญา เจียวห้วยขวาง 16-06-2552 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 30-33 Kg. 600
2 ด.ช. เมธัส ภู่สุพรรณ 30-11-2550 13-14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย -33 Kg. 600
3 ด.ช. ธนกฤต เขียวคำรพ 08-02-2558 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 16-18 Kg. 600
4 ด.ช. ศุภกฤต สอดห่วง 25-10-2557 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 18-21 Kg. 600
5 ด.ญ. ชนินาถ แตกเงิน 25-05-2557 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง -16 Kg. 600
6 ด.ช. รณกฤต เขียวคำรพ 26-12-2555 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 18-21 Kg. 600
7 ด.ช. ไกรวิชญ์ ไทรนิ่มนวล 06-12-2555 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 21-24 Kg. 600
8 ด.ช. ภัคพงศ์ มะสาแม 11-10-2555 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 24-27 Kg. 600
9 ด.ญ. ณิชกุล วรภาษี 31-10-2555 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 18-21 Kg. 600
10 ด.ญ. ภัทรา ศรีพัฒน์อินทร์ 15-03-2555 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 21-24 Kg. 600
รวม 6,000
ยอดรวม 6,000

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 07/02/2020 223.206.141.194 ด.ช. ศุภกฤต สอดห่วง รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg.
2 07/02/2020 223.206.141.194 ด.ช. ภัคพงศ์ มะสาแม รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง