เพชรบูรณ์ แชมเปี้ยนชิพ(เขาค้อกรังด์ปรีซ์) ครั้งที่ 12

สถานที่แข่งขัน ณ อาคารหอประชุมโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
จังหวัด เพชรบูรณ์
แข่งขันวันที่ 18/01/2020 ~ 18/01/2020

ชื่อผู้จัด : อาจารย์ยุทธภูมิ (คิว) เปี่ยมศิริ ปิดระบบรับสมัคร 17 มกราคม 2563 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 089 – 676 – 9697 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร

ทีม พิณพลเทควันโด วังทอง

ต่อสู้ คลาสโรงเรียน
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 ด.ช. ศิวัช อยู่เบิก 11-09-2552 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย -30 Kg. 500
2 ด.ช. วีรวัฒน์ เอี่ยมสำอางค์ 16-04-2551 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 30-33 Kg. 500
3 ด.ช. กันตพล ภาษิต 15-12-2552 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 39-43 Kg. 500
4 ด.ญ. ณัฐธิดา จำรัสประเสริฐ 01-07-2552 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 50+ Kg. 500
รวม 2,000

ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 ด.ช. กิตติคุณ นิลศิริ 06-10-2551 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย -30 Kg. 500
2 ด.ช. ภาคิน ศรีเพ่ง 28-06-2551 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย -30 Kg. 500
3 ด.ช. ปรัชญา เพ็ชรบึงพร้าว 03-10-2552 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 30-33 Kg. 500
4 ด.ช. ธนวิชญ์ บุญเรืองเศษ 31-05-2551 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 30-33 Kg. 500
5 ด.ช. เจษฎากร แววศรี 08-10-2551 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 39-43 Kg. 500
6 ด.ญ. พรปวีณ์ นาคสวัสดิ์ 16-09-2551 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 39-43 Kg. 500
7 ด.ญ. พิชญ์สินี ทองสุข 24-04-2552 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 50+ Kg. 500
8 ด.ญ. เอมศิริ ชูสวัสดิ์ 15-09-2552 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 50+ Kg. 500
รวม 4,000
ยอดรวม 6,000

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 16/01/2020 182.232.234.17 ด.ช. ธนวิชญ์ บุญเรืองเศษ รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 30-33 Kg.
2 17/01/2020 182.232.234.17 ด.ช. ภาคิน ศรีเพ่ง รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 30-33 Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง