เพชรบูรณ์ แชมเปี้ยนชิพ(เขาค้อกรังด์ปรีซ์) ครั้งที่ 12

สถานที่แข่งขัน ณ อาคารหอประชุมโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
จังหวัด เพชรบูรณ์
แข่งขันวันที่ 18/01/2020 ~ 18/01/2020

ชื่อผู้จัด : อาจารย์ยุทธภูมิ (คิว) เปี่ยมศิริ ปิดระบบรับสมัคร 17 มกราคม 2563 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 089 – 676 – 9697 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร

ทีม ศรีอินทราทิตย์ เทควันโด

ต่อสู้ คลาสโรงเรียน
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 ด.ช. จิรพัฒน์ เพิ่มพูล 09-09-2550 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย -30 Kg. 500
2 ด.ญ. ปัณฑารีย์ เรณุมาร 25-03-2551 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 30-33 Kg. 500
3 ด.ญ. ปุณนภัส ตั้งผาสุข 28-06-2557 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 18-21 Kg. 500
4 ด.ช. ศุภณัฐ โชติชัยสุวัฒน 27-12-2555 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 30-34 Kg. 500
5 ด.ช. ปาณัสม์ รวงคำ 28-06-2555 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 34+ Kg. 500
6 ด.ช. ชยางกูร แก้วสวัสดิ์ 10-10-2552 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย -25 Kg. 500
รวม 3,000

ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 ด.ช. ฌอน ไมเคิล โดเฮอร์ตี้ 20-04-2552 11-12 ปี Class B / มือใหม่ ชาย -30 Kg. 500
2 ด.ญ. รชยา บุญสุข 09-10-2551 11-12 ปี Class B / มือใหม่ หญิง 50+ Kg. 500
3 ด.ญ. อรดากา โพธิ์งาม 27-05-2549 13-14 ปี Class B / มือใหม่ หญิง 42-46 Kg. 500
4 นาย องอาจ เอี่ยมสะอาด 15-10-2545 15-17 ปี Class A / Open ชาย 73-78 Kg. 500
5 น.ส. วรรณวิษา พรหมมา 10-07-2545 15-17 ปี Class A / Open หญิง 59-63 Kg. 500
รวม 2,500
ยอดรวม 5,500

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 17/01/2020 27.55.88.238 ด.ช. ฌอน ไมเคิล โดเฮอร์ตี้ รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง