เพชรบูรณ์ แชมเปี้ยนชิพ(เขาค้อกรังด์ปรีซ์) ครั้งที่ 12

สถานที่แข่งขัน ณ อาคารหอประชุมโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
จังหวัด เพชรบูรณ์
แข่งขันวันที่ 18/01/2020 ~ 18/01/2020

ชื่อผู้จัด : อาจารย์ยุทธภูมิ (คิว) เปี่ยมศิริ ปิดระบบรับสมัคร 17 มกราคม 2563 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 089 – 676 – 9697 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร

ทีม TIGER THAI TEAM

ต่อสู้ คลาสโรงเรียน
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 ด.ช. คณธัช เกษมสุข 22-10-2555 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 26-30 Kg. 500
2 ด.ช. ภูวนัตถ์ ยิ้มสามเสน 23-08-2553 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย -25 Kg. 500
3 ด.ช. สิตางคุ์ สวัสดี 01-07-2553 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 28-31 Kg. 500
รวม 1,500

ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 ด.ช. ฐิติกร พูบขุนทด 31-08-2551 11-12 ปี Class A / Open ชาย 33-36 Kg. 500
2 ด.ญ. ฐิติวรดา เปรมกลม 25-11-2550 11-12 ปี Class B / มือใหม่ หญิง 43-46 Kg. 500
3 ด.ช. ธนกร วัฒนธานินทร์ 13-11-2549 13-14 ปี Class A / Open ชาย 35-38 Kg. 500
4 ด.ญ. ญาณิจฉรา นาดี 10-01-2549 13-14 ปี Class A / Open หญิง 42-46 Kg. 500
5 ด.ญ. ณัฏฐ์ธยาน์ ศรีสังข์ 19-02-2549 13-14 ปี Class B / มือใหม่ หญิง 46-50 Kg. 500
6 ด.ญ. นุชจรี อินทร์ใย 13-12-2549 13-14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 38-42 Kg. 500
7 นาย ธนกฤติ ขอสวัสดิ์ 12-12-2546 15-17 ปี Class A / Open ชาย 68-73 Kg. 500
8 น.ส. มีนา มานะรัมย์ 08-03-2547 15-17 ปี Class A / Open หญิง 44-46 Kg. 500
9 นาย ธีรธรรม์ สุวรรณรัคน์ 18-05-2547 15-17 ปี Class B / มือใหม่ ชาย 59-63 Kg. 500
10 นาย ณัฐเศรษฐ์ ปลื้มมนัส 07-07-2547 15-17 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 78+ Kg. 500
11 น.ส. กนกพร มะธิปะโน 11-04-2548 15-17 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 42-44 Kg. 500
12 ด.ช. ปริญญ์ ปิ่นเกตุ 23-04-2555 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 20-23 Kg. 500
13 ด.ช. ธรรธัช ถิ่นจันทร์ 25-12-2555 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 23-26 Kg. 500
14 ด.ญ. ณัฐวรรณ พรมคำน้อย 27-08-2552 9-10 ปี Class B / มือใหม่ หญิง 35-39 Kg. 500
15 ด.ญ. นิรัชดา พรหมประเสริฐ 11-05-2553 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 28-31 Kg. 500
รวม 7,500

POOMSAE
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ประเภท รุ่นอายุ สาย เพศ ยอดชำระ
1 พรวินท์ นาคบุรี พุมเซ่เดี่ยว ไม่เกิน 8 ปี ดำแดง หญิง 500
2 ปาณิสรา อภิวงศ์ พุมเซ่เดี่ยว 9-11 ปี ดำแดง หญิง 500
3 กชพร อภิวงศ์ พุมเซ่เดี่ยว freestyle แดง หญิง 500
4 ฐิติชญา พูบขุนทด พุมเซ่เดี่ยว 12-14 ปี ดำแดง หญิง 500
5 นาฎรดา ต้นเพชร พุมเซ่เดี่ยว 9-11 ปี เหลือง หญิง 500
รวม 2,500
ยอดรวม 11,500

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 16/01/2020 183.88.127.176 ด.ช. รชต สุขประเสริฐ รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 16/01/2020 183.88.127.176 พรวินท์ นาคบุรี ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 9-11 ปี สาย ดำแดง เพศ หญิง
2 17/01/2020 183.88.127.176 พรวินท์ นาคบุรี ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ freestyle สาย แดง เพศ หญิง
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง