The Paseo Park Taekwondo Championship 2020

สถานที่แข่งขัน เดอะพาซิโอ กาญจนาภิเษก
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
แข่งขันวันที่ 12/12/2020 ~ 12/12/2020

ชื่อผู้จัด : นายกฤษณะ อ้อมแก้ว ปิดระบบรับสมัคร 11 ธันวาคม 2563 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 063-2455263 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร

ทีม AUSAHA TAEKWONDO

ต่อสู้ คลาสโรงเรียน
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 ด.ญ. วรีพรรณ อ่อนประทุม 01-01-2563 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 30-33 Kg. 500
2 ด.ญ. ติณณา อุสาหะ 01-01-2563 3-4 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 15-18 Kg. 500
3 ด.ช. ภัทรกร กล่ำกล่อมจิตต์ 01-01-2563 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 21-24 Kg. 500
4 ด.ญ. สุชาวดี เพชรแท้ 01-01-2563 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 24-27 Kg. 500
5 ด.ช. ชานนท์ แก้วฉ่ำ 01-01-2563 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 31-34 Kg. 500
6 ด.ญ. ออมทรัพย์ ดารักษ์ 01-01-2563 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 37-41 Kg. 500
รวม 3,000

ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 ด.ญ. พฤกษา อุทัยธรรม 01-01-2563 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 42-46 Kg. 500
2 ด.ช. ทอดยอด อุสาหะ 01-01-2563 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 27-30 Kg. 500
รวม 1,000
ยอดรวม 4,000

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง