Central Plaza taekwondo championship2020

สถานที่แข่งขัน Central Plaza รัตนาธิเบศ
จังหวัด นนทบุรี
แข่งขันวันที่ 14/03/2020 ~ 14/03/2020

ชื่อผู้จัด : นายกฤษณะ อ้อมแก้ว ปิดระบบรับสมัคร 13 มีนาคม 2563 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 063-2455263 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร

ทีม FIGHT ME UP

ต่อสู้ คลาสโรงเรียน
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 ด.ช. ปภังกร ศันสนะวาณี 06-04-2555 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 21-24 Kg. 0
รวม 0

ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 ด.ญ. ธัญญา แซ่ปึง 01-01-2563 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง -18 Kg. 0
รวม 0

POOMSAE
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ประเภท รุ่นอายุ สาย เพศ ยอดชำระ
1 เดนา อยู่ประเสริฐ พุมเซ่เดี่ยว 13-14 ปี น้ำตาล หญิง 0
รวม 0
ยอดรวม 0

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 19/02/2020 49.49.249.47 ด.ช. นิติธาดา ปรีชาพงศ์มิตร รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 41+ Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง