The Paseo Park Taekwondo Championship 2020

สถานที่แข่งขัน เดอะพาซิโอ กาญจนาภิเษก
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
แข่งขันวันที่ 12/12/2020 ~ 12/12/2020

ชื่อผู้จัด : นายกฤษณะ อ้อมแก้ว ปิดระบบรับสมัคร 11 ธันวาคม 2563 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 063-2455263 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร

ทีม TIGER THAI YPG

ต่อสู้ คลาสโรงเรียน
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 ด.ช. อดัม อิบราฮิม บรูตัน 01-01-2563 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 21-24 Kg. 500
2 ด.ช. ชุติภาส เสมวิมล 01-01-2563 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 41+ Kg. 500
3 ด.ช. รัตนวิทย์ บุญพา 01-01-2563 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 41+ Kg. 500
รวม 1,500

ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 ด.ช. ธนดล ทองเผือก 16-03-2552 11-12 ปี Class A / Open ชาย 39-42 Kg. 600
2 ด.ญ. ธัญญา แซ่ปึง 01-01-2563 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง -18 Kg. 500
3 ด.ช. นิติธาดา ปรีชาพงค์มิตร 01-01-2563 9-10 ปี Class A / Open ชาย 41+ Kg. 600
รวม 1,700

POOMSAE
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ประเภท รุ่นอายุ สาย เพศ ยอดชำระ
1 กฤติน สังข์ทอง พุมเซ่เดี่ยว 11-12 ปี เขียว ชาย 500
2 เดน่า อยู่ประเสริฐ พุมเซ่เดี่ยว 15-17 ปี เขียว หญิง 500
3 นพณัช จงฤกษ์งาม พุมเซ่เดี่ยว 11-12 ปี เหลือง ชาย 500
4 ชัญญกาจน์ ภัทรสาธิต พุมเซ่เดี่ยว 9-10 ปี เหลือง ชาย 500
5 ศิศิรา สกุลงาม พุมเซ่เดี่ยว 9-10 ปี เขียว หญิง 500
6 ธัญญา แซ่ปึง พุมเซ่เดี่ยว 7-8 ปี เขียว หญิง 500
รวม 3,000
ยอดรวม 6,200

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 08/12/2020 110.169.42.67 ด.ช. ธนดล ทองเผือก รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 33-36 Kg.
2 22/11/2020 182.232.19.148 ด.ช. ธนกร ระจิตดำรงค์ รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 39-42 Kg.
3 22/11/2020 182.232.19.148 ด.ช. ปิยังกูร อยู่คงธรรม รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 39-43 Kg.
4 08/12/2020 110.169.42.67 ด.ช. ณัฐณิชา ศรีวิโรจน์ รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg.
5 11/12/2020 182.232.184.75 ด.ญ. ธัญญา แซ่ปึง รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg.
6 10/12/2020 182.232.150.135 ด.ช. ธัญญา แซ่ปึง รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg.
7 19/02/2020 49.49.249.47 ด.ช. นิติธาดา ปรีชาพงศ์มิตร รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 34-37 Kg.
8 22/11/2020 182.232.19.148 ด.ช. แทนคุณ วงศ์สลับสี รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 41+ Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 09/12/2020 182.232.142.253 ปัญฌญา ถิรพร ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 7-8 ปี สาย เหลือง เพศ หญิง
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง