The Paseo Park Taekwondo Championship 2020

สถานที่แข่งขัน เดอะพาซิโอ กาญจนาภิเษก
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
แข่งขันวันที่ 12/12/2020 ~ 12/12/2020

ชื่อผู้จัด : นายกฤษณะ อ้อมแก้ว ปิดระบบรับสมัคร 11 ธันวาคม 2563 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 063-2455263 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร

ทีม TIGER THAI เจ้าพระยา

ต่อสู้ คลาสโรงเรียน
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 ด.ญ. วรกมล อินธิราช 01-01-2563 3-4 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 15-18 Kg. 500
2 ด.ช. ณัฐวรรธน์ พูลสวัสดิ์ 01-01-2563 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 16-18 Kg. 500
3 ด.ช. นพณัฐ บุญรอด 01-01-2563 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 21-24 Kg. 500
รวม 1,500

ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 ด.ช. ดนัย ทุน 01-01-2563 7-8 ปี Class B / มือใหม่ ชาย 34+ Kg. 500
รวม 500
ยอดรวม 2,000

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 09/12/2020 124.120.23.101 ด.ช. ปภาวิน เชื้อเล็ก รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -23 Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง