ชิงชนะเลิศจังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่แข่งขัน โรงเรียนจรัสพิชากร
จังหวัด นครศรีธรรมราช
แข่งขันวันที่ 05/01/2020 ~ 05/01/2020

ชื่อผู้จัด : ปิดระบบรับสมัคร
เบอร์ติดต่อ : ประกาศ :

ทีม ราชพฤกษ์ - ทุ่งสง เทควันโด


ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 ด.ช. ธนาพัฒน์ ซ้ายหุย 05-03-2552 11-12 ปี Class A / Open ชาย -30 Kg. 0
2 ด.ช. ธนาธิป เล็กเกาะทวด 23-11-2551 11-12 ปี Class A / Open ชาย 30-33 Kg. 0
3 ด.ช. กฤษกร พันธนิตย์ 12-06-2552 11-12 ปี Class A / Open ชาย 33-36 Kg. 0
4 ด.ช. รพีภัทร พันธุ์สนิท 14-07-2551 11-12 ปี Class A / Open ชาย 33-36 Kg. 0
5 ด.ช. พัทธดนย์ ชูเมือง 06-01-2551 11-12 ปี Class A / Open ชาย 36-39 Kg. 0
6 ด.ช. ภูริวัฒน์ พันภู 23-10-2552 11-12 ปี Class A / Open ชาย 46-50 Kg. 0
7 ด.ญ. กัญญพัชร ส้มเขียวหวาน 29-12-2551 11-12 ปี Class A / Open หญิง 36-39 Kg. 0
8 ด.ญ. อลิสา อุ่นวิมล 06-06-2552 11-12 ปี Class A / Open หญิง 36-39 Kg. 0
9 ด.ญ. ชนกภัทร บุษบา 18-07-2551 11-12 ปี Class A / Open หญิง 39-42 Kg. 0
10 ด.ช. ปุณยวัจน์ พละศึก 04-06-2553 9-10 ปี Class A / Open ชาย 34-37 Kg. 0
11 ด.ช. แทนธัญญ์ ขุนเต่า 20-02-2553 9-10 ปี Class A / Open ชาย 34-37 Kg. 0
12 ด.ญ. ทองไพรำ พันธุ์สนิท 08-10-2553 9-10 ปี Class A / Open หญิง 25-28 Kg. 0
13 ด.ญ. ณัฐภัทร คงบ้านควน 14-02-2553 9-10 ปี Class A / Open หญิง 28-31 Kg. 0
รวม 0
ยอดรวม 0

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 03/01/2020 159.192.70.38 ด.ช. แทนธัญญ์ ขุนเต่า รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 36-39 Kg.
2 03/01/2020 159.192.70.38 ด.ญ. อลิสา อุ่นวิมล รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 33-36 Kg.
3 03/01/2020 159.192.70.38 ด.ญ. กัญญพัชร สัมเขียว รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 39-42 Kg.
4 03/01/2020 159.192.70.38 ด.ญ. ธันยธรณ์ คงบ้านควน รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 34-37 Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง