ชิงชนะเลิศจังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่แข่งขัน โรงเรียนจรัสพิชากร
จังหวัด นครศรีธรรมราช
แข่งขันวันที่ 05/01/2020 ~ 05/01/2020

ชื่อผู้จัด : ปิดระบบรับสมัคร
เบอร์ติดต่อ : ประกาศ :

ทีม SK Center NST


ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 ด.ช. กฤษฎา รัตนพงค์ 12-01-2552 11-12 ปี Class A / Open ชาย 36-39 Kg. 0
2 ด.ญ. พนิตฐดา สุขประจันทร์ 04-09-2552 11-12 ปี Class A / Open หญิง 30-33 Kg. 0
3 ด.ช. ศุภกฤต แสงประดิษฐ์ 16-04-2553 9-10 ปี Class A / Open ชาย 25-28 Kg. 0
4 ด.ช. ณัฏฐกิตติ์ ภู่รัตนมาลย์ 22-04-2554 9-10 ปี Class A / Open ชาย 28-31 Kg. 0
5 ด.ญ. ภูชนก จิตสมพงษ์ 16-07-2554 9-10 ปี Class A / Open หญิง 28-31 Kg. 0
6 ด.ญ. กัญญาวีร์ กลิ่นพงศ์ 15-09-2554 9-10 ปี Class A / Open หญิง 31-34 Kg. 0
รวม 0
ยอดรวม 0

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 03/01/2020 118.173.126.118 ด.ช. กฤษฎา รัตนพงค์ รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 39-42 Kg.
2 03/01/2020 118.173.87.123 ด.ช. ณัฏฐกิตติ์ ภู่รัตนมาลย์ รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
3 03/01/2020 118.173.126.118 ด.ช. กัญญาวีร์ กลิ่นพงศ์ รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 31-34 Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง