ชิงชนะเลิศจังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่แข่งขัน โรงเรียนจรัสพิชากร
จังหวัด นครศรีธรรมราช
แข่งขันวันที่ 05/01/2020 ~ 05/01/2020

ชื่อผู้จัด : ปิดระบบรับสมัคร
เบอร์ติดต่อ : ประกาศ :

ทีม D&D Thungsong Taekwondo


ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 ด.ช. ปัณวรรธน์ สุขโข 09-11-2552 11-12 ปี Class A / Open ชาย 30-33 Kg. 0
2 ด.ญ. อรนลิล บุญเซียม 29-09-2552 11-12 ปี Class A / Open หญิง -30 Kg. 0
3 นาย ภาณุพงศ์ ชูคำ 21-04-2548 15-17 ปี Class A / Open ชาย -48 Kg. 0
4 นาย จักรภัทร จันทร์เมืองไทย 12-05-2548 15-17 ปี Class A / Open ชาย -51 Kg. 0
5 นาย ธีธัช โทนาอรรถ 30-01-2547 15-17 ปี Class A / Open ชาย -55 Kg. 0
6 น.ส. พิศมาศ สวัสดิวงศ์ 21-03-2547 15-17 ปี Class A / Open หญิง -49 Kg. 0
7 น.ส. เปรมกมล สุชาติพงศ์ 14-04-2548 15-17 ปี Class A / Open หญิง -52 Kg. 0
8 น.ส. พิชญธิดา แก้วศรีนวล 03-05-2548 15-17 ปี Class A / Open หญิง -63 Kg. 0
9 น.ส. อรอนงค์ ทองประดับ 02-03-2556 15-17 ปี Class A / Open หญิง 68+ Kg. 0
10 ด.ช. บีเยศ กลิ่นดี 29-01-2553 9-10 ปี Class A / Open ชาย 25-28 Kg. 0
11 ด.ญ. พิมลภัส จันทร์เมืองไทย 28-01-2553 9-10 ปี Class A / Open หญิง 23-25 Kg. 0
รวม 0
ยอดรวม 0

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 03/01/2020 159.192.217.144 นาย สิทธิภูมิ กิจบูรณทรัพย์ รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น J รุ่นน้ำหนัก 78+ Kg.
2 03/01/2020 159.192.217.144 น.ส. พิศมาศ สวัสดิวงศ์ รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก -46 Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง