The Mafia Begin Championship 2020

สถานที่แข่งขัน ตั้งฮั่วเส็ง ธนบุรี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
แข่งขันวันที่ 15/02/2020 ~ 15/02/2020

ชื่อผู้จัด : อ.เอก ปิดระบบรับสมัคร 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 0826442791 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร

ทีม SWCOM


ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 นาย สมปอง อบอุ่นจิตสกุล 13-01-2538 OPEN Class A / Open ชาย 54-58 Kg. 500
2 นาย สงการต์ ทองดี 01-01-2563 OPEN Class A / Open ชาย 58-63 Kg. 500
3 นาย ธนวัฒน์ รัศมิ์ชินฤทธ์ 01-01-2563 OPEN Class A / Open ชาย 63-68 Kg. 500
4 นาย มงคลฤทธิ์ ฉิ่งล็ก 09-01-2540 OPEN Class A / Open ชาย 68-74 Kg. 500
5 นาย จักรพรรดิ์ งามสอาด 01-01-2563 OPEN Class A / Open ชาย 68-74 Kg. 500
6 นาย ภาณุพงษ์ อังศิริ 15-05-2541 OPEN Class A / Open ชาย 87+ Kg. 500
รวม 3,000
ยอดรวม 3,000

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 14/02/2020 182.232.28.14 นาย ธนา ภูศรีพงษ์ รุ่นอายุ OPEN ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 58-63 Kg.
2 14/02/2020 182.232.28.14 นาย ชัทวาล ลาภูมี รุ่นอายุ OPEN ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 80-87 Kg.
3 14/02/2020 182.232.28.14 นาย เอกสิทธิ์ สุขประเสริฐ รุ่นอายุ OPEN ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 63-68 Kg.
4 14/02/2020 182.232.28.14 นาย สงการต์ ทองดี รุ่นอายุ OPEN ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 54-58 Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง