The Mafia Begin Championship 2020

สถานที่แข่งขัน ตั้งฮั่วเส็ง ธนบุรี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
แข่งขันวันที่ 15/02/2020 ~ 15/02/2020

ชื่อผู้จัด : อ.เอก ปิดระบบรับสมัคร 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 0826442791 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร

ทีม Bangkok Giants Taekwondo

ต่อสู้ คลาสโรงเรียน
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 ด.ญ. Husnul Wafiah Mohd Kamal Ansari 11-03-2555 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 21-24 Kg. 500
รวม 500

POOMSAE
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ประเภท รุ่นอายุ สาย เพศ ยอดชำระ
1 Anjalika Changmai พุมเซ่เดี่ยว 7-8 ปี เหลือง หญิง 500
2 Anjalika Changmai พุมเซ่เดี่ยว 7-8 ปี เขียว หญิง 500
3 Virsunit Changmai พุมเซ่เดี่ยว 15-17 ปี เหลือง ชาย 500
4 Virsunit Changmai พุมเซ่เดี่ยว 15-17 ปี เขียว ชาย 500
5 Shayan Nubaid พุมเซ่เดี่ยว ไม่เกิน 6 ปี ขาว ชาย 500
6 Shayan Nubaid พุมเซ่เดี่ยว ไม่เกิน 6 ปี เหลือง ชาย 500
7 Vedant Vaibhav Chauhan พุมเซ่เดี่ยว ไม่เกิน 6 ปี ขาว ชาย 500
รวม 3,500
ยอดรวม 4,000

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 11/02/2020 49.49.233.245 Mohana Nishi Rajbangshi ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ ไม่เกิน 6 ปี สาย ขาว เพศ หญิง
2 11/02/2020 49.49.233.245 Mohana Nishi Rajbangshi ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ ไม่เกิน 6 ปี สาย เหลือง เพศ หญิง
3 11/02/2020 49.49.233.245 Arhee Baruah ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ ไม่เกิน 6 ปี สาย ขาว เพศ หญิง
4 11/02/2020 49.49.233.245 Arhee Baruah ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ ไม่เกิน 6 ปี สาย เหลือง เพศ หญิง
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง