The Mafia Begin Championship 2020

สถานที่แข่งขัน ตั้งฮั่วเส็ง ธนบุรี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
แข่งขันวันที่ 15/02/2020 ~ 15/02/2020

ชื่อผู้จัด : อ.เอก ปิดระบบรับสมัคร 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 0826442791 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร

ทีม Petchsiam Taekwondo

ต่อสู้ คลาสโรงเรียน
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 ด.ช. นันทพงศ์ สีหานาม 18-01-2556 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย -18 Kg. 500
2 ด.ช. จิตติพัฒน์ ธารีพืชน์ 25-09-2555 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 21-24 Kg. 500
รวม 1,000

ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 ด.ช. เอกวิญญ์ กีร์ตะเมคินทร์ 01-01-2563 11-12 ปี Class B / มือใหม่ ชาย 39-42 Kg. 500
2 ด.ญ. ญาณิศา ภู่นิเทศ 25-05-2555 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 18-21 Kg. 500
3 ด.ช. ภัทรกวี จันทร์ขจร 06-04-2553 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 37-41 Kg. 500
รวม 1,500

POOMSAE
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ประเภท รุ่นอายุ สาย เพศ ยอดชำระ
1 ภูษณิศา ธารีพืชน์ พุมเซ่เดี่ยว 11-12 ปี ดำแดง หญิง 500
รวม 500
ยอดรวม 3,000

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง