The Mafia Begin Championship 2020

สถานที่แข่งขัน ตั้งฮั่วเส็ง ธนบุรี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
แข่งขันวันที่ 15/02/2020 ~ 15/02/2020

ชื่อผู้จัด : อ.เอก ปิดระบบรับสมัคร 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 0826442791 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร

ทีม WANGTHONGLANG TAEKWONDO TEAM

ต่อสู้ คลาสโรงเรียน
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 ด.ช. นัณฑกรณ์ สว่างแสง 19-03-2552 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 39-42 Kg. 500
2 ด.ญ. TALA ABO RAFI 20-10-2551 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 36-39 Kg. 500
3 ด.ญ. SARA ABO RAFI 12-09-2557 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 18-21 Kg. 500
4 ด.ช. MOHAMED ABO RAFI 23-11-2554 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 25-28 Kg. 500
รวม 2,000

ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 ด.ช. กิตติพงษ์ บรรดาสิทธิ์ 03-04-2553 9-10 ปี Class B / มือใหม่ ชาย 25-28 Kg. 500
รวม 500
ยอดรวม 2,500

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 12/02/2020 223.24.159.7 ด.ช. กิตติพงษ์ บรรดาสิทธิ์ รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
2 12/02/2020 223.24.159.7 ด.ช. กิตติพงษ์ บรรดาสิทธิ์ รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
3 12/02/2020 223.24.159.7 ด.ช. กิตติพงษ์ บรรดาสิทธิ์ รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง