The Mafia Begin Championship 2020

สถานที่แข่งขัน ตั้งฮั่วเส็ง ธนบุรี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
แข่งขันวันที่ 15/02/2020 ~ 15/02/2020

ชื่อผู้จัด : อ.เอก ปิดระบบรับสมัคร 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 0826442791 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร

ทีม Ausaha Taekwondo

ต่อสู้ คลาสโรงเรียน
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 ด.ญ. ณัฐณิชา พันธัง 01-01-2563 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 27+ Kg. 500
รวม 500

ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 ด.ญ. พฤกษา อุทัยธรรม 08-01-2552 11-12 ปี Class A / Open หญิง 36-39 Kg. 500
2 ด.ช. ภัทรกร กล่ำกล่อมจิตต์ 21-06-2557 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 18-21 Kg. 500
3 ด.ช. ทอดยอด อุสาหะ 28-09-2556 7-8 ปี Class A / Open ชาย 24-27 Kg. 500
4 ด.ญ. พัสวี ทองปาน 05-01-2556 7-8 ปี Class B / มือใหม่ หญิง 21-24 Kg. 500
5 ด.ญ. สุชาวดี เพชรแท้ 04-08-2555 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 18-21 Kg. 500
รวม 2,500
ยอดรวม 3,000

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 13/02/2020 171.5.240.233 ด.ญ. ติณณา อุสาหะ รุ่นอายุ 3-4 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 15-18 Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง