The Mafia Begin Championship 2020

สถานที่แข่งขัน ตั้งฮั่วเส็ง ธนบุรี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
แข่งขันวันที่ 15/02/2020 ~ 15/02/2020

ชื่อผู้จัด : อ.เอก ปิดระบบรับสมัคร 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 0826442791 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร

ทีม Taekwondo AREA GYM.


ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 ด.ช. จิตติพัฒน์ พึ่งมา (โรงเรียนประภามนตรี 2) 01-01-2563 11-12 ปี Class A / Open ชาย -30 Kg. 500
2 ด.ญ. พาลิน มงคลสุเมธา (โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์) 01-01-2563 11-12 ปี Class A / Open หญิง 30-33 Kg. 500
3 ด.ญ. กัญญาณัฐ เดชวิไชย (โรงเรียนรุ่งเรืองอุปถัมถ์) 01-01-2563 11-12 ปี Class B / มือใหม่ หญิง -30 Kg. 500
4 ด.ช. ณัฐวรรธน์ นพมณีวิจิตร (โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา) 01-01-2563 7-8 ปี Class A / Open ชาย 24-27 Kg. 500
5 ด.ช. ณภัทร บุญยัง (โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา) 01-01-2563 7-8 ปี Class B / มือใหม่ ชาย 21-24 Kg. 500
6 ด.ช. ณัฐวรรธน์ นพมณีวิจิตร (โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา) 01-01-2563 9-10 ปี Class B / มือใหม่ ชาย -23 Kg. 500
7 ด.ช. พรชัย โล่ห์สุวรรณ์ (โรงเรียนทรงวิทยา) 01-01-2563 9-10 ปี Class B / มือใหม่ ชาย 25-28 Kg. 500
8 ด.ญ. ภูษณิศา ศรีเสวต (โรงเรียนพิพัฒนา) 01-01-2563 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 28-31 Kg. 500
รวม 4,000
ยอดรวม 4,000

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 12/02/2020 171.96.154.155 ด.ญ. พาลิน มงคลสุเมธา (โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์) รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 33-36 Kg.
2 29/01/2020 223.24.189.66 ด.ช. รัชชานนท์ แสงอรุณ (โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา) รุ่นอายุ 3-4 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -15 Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง