The Mafia Begin Championship 2020

สถานที่แข่งขัน ตั้งฮั่วเส็ง ธนบุรี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
แข่งขันวันที่ 15/02/2020 ~ 15/02/2020

ชื่อผู้จัด : อ.เอก ปิดระบบรับสมัคร 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 0826442791 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร

ทีม D.T.C. (ดอนเมือง อคาเดมี่)

ต่อสู้ คลาสโรงเรียน
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 ด.ช. วิชวิน รัตนอุดม 01-01-2563 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 30-33 Kg. 500
รวม 500

ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 ด.ช. ภูริภัทร โตชูวงศ์ 01-01-2563 11-12 ปี Class A / Open ชาย 30-33 Kg. 500
2 ด.ญ. อชิรดา โตชูวงศ์ 22-09-2555 7-8 ปี Class B / มือใหม่ หญิง -18 Kg. 500
3 ด.ช. เอกวัส อ่อนสังข์ 01-01-2563 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 18-21 Kg. 500
4 ด.ช. ณัฎชนนท์ มีสมศักดิ์ 01-01-2563 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 21-24 Kg. 500
5 ด.ญ. ณิชาภา นาคปานเสือ 01-01-2563 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 18-21 Kg. 500
6 ด.ช. ยศวัฒน์ มาลี 01-01-2563 9-10 ปี Class A / Open ชาย 31-34 Kg. 500
7 ด.ญ. อัญมณี เพ็ชรเทศ 01-01-2563 9-10 ปี Class A / Open หญิง 25-28 Kg. 500
8 ด.ช. ณัฐชนน แสนหาญ 01-01-2563 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 25-28 Kg. 500
9 ด.ช. สิงหา พันธมนต์ 01-01-2563 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 28-31 Kg. 500
รวม 4,500
ยอดรวม 5,000

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง