The Mafia Begin Championship 2020

สถานที่แข่งขัน ตั้งฮั่วเส็ง ธนบุรี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
แข่งขันวันที่ 15/02/2020 ~ 15/02/2020

ชื่อผู้จัด : อ.เอก ปิดระบบรับสมัคร 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 0826442791 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร

ทีม TreeHouse Taekwondo


POOMSAE
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ประเภท รุ่นอายุ สาย เพศ ยอดชำระ
1 RONNAPI SETTAPONGPANIT พุมเซ่เดี่ยว 7-8 ปี เขียว ชาย 500
2 KRIN JESDANGKUL พุมเซ่เดี่ยว 7-8 ปี เขียว ชาย 500
3 KAMOLLAK HOMCHUAN พุมเซ่เดี่ยว 9-10 ปี เขียว หญิง 500
4 KAVINTIDA VANAYOTHIN พุมเซ่เดี่ยว 9-10 ปี ฟ้า หญิง 500
5 NATASCHA FONGMANEE พุมเซ่เดี่ยว 9-10 ปี ฟ้า หญิง 500
6 KRITAPAS ONPRATHIN พุมเซ่เดี่ยว 7-8 ปี ฟ้า ชาย 500
7 RONNAPI SETTAPONGPANIT
KRIN JESDANGKUL
KAMOLLAK HOMCHUAN
พุมเซ่ทีม 3 คน 9-10 ปี เขียว ชาย - หญิง 900
8 KAVINTIDA VANAYOTHIN
NATASCHA FONGMANEE
KRITAPAS ONPRATHIN
พุมเซ่ทีม 3 คน 9-10 ปี ฟ้า ชาย - หญิง 900
รวม 4,800
ยอดรวม 4,800

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง