มินิแมทซ์ลานกีฬาพัฒน์

สถานที่แข่งขัน ลานกีฬาพัฒน์ 2 เขตราชเทวี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
แข่งขันวันที่ 01/12/2019 ~ 01/12/2019

ชื่อผู้จัด : ลานกีฬาพัฒน์๒และชมรมเทควันโดสโมสรกีฬาราชเทวี ปิดระบบรับสมัคร 30 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 0822995445 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร

ทีม TKD.CENTER NAKHON PATHOM


ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 ด.ช. ชนาธิป ฤทธิ์เดช 06-01-2550 11-12 ปี Class A / Open ชาย 30-33 Kg. 0
2 ด.ญ. สมัชญา จิตรีชา 04-01-2550 11-12 ปี Class B / มือใหม่ หญิง 39-42 Kg. 0
3 ด.ช. ธีรวัฒน์ สินบัวทอง 04-10-2551 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย -30 Kg. 0
4 นาย กิตติ กระแสโสม 05-11-2547 15-17 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 48-51 Kg. 0
5 ด.ช. พงศพัธ ศรีสุข 15-01-2556 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 18-21 Kg. 0
6 ด.ช. ศุภโชค ขุทรานนท์ ขุทรานนท์ 12-09-2556 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 21-24 Kg. 0
7 ด.ช. เปรม เที่ยงลิ้ม 06-09-2555 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 18-21 Kg. 0
8 ด.ช. จิรายุ กาญจนอุดมการ 31-07-2555 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 30-34 Kg. 0
9 ด.ช. ถิรายุ นุชเพนียด 04-01-2554 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 34+ Kg. 0
10 ด.ญ. สวิตตา แก้วจันทร์ 19-09-2552 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 28-31 Kg. 0
รวม 0
ยอดรวม 0

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 29/11/2019 1.47.129.162 ด.ช. ชนาธิป ฤทธิ์เดฃ รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 30-33 Kg.
2 29/11/2019 1.47.129.162 ด.ช. ชนาธิป ฤทธิ์เดช รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 30-33 Kg.
3 29/11/2019 1.47.129.162 ด.ช. พงศพัธ ศรีสุข รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง