มินิแมทซ์ลานกีฬาพัฒน์

สถานที่แข่งขัน ลานกีฬาพัฒน์ 2 เขตราชเทวี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
แข่งขันวันที่ 01/12/2019 ~ 01/12/2019

ชื่อผู้จัด : ลานกีฬาพัฒน์๒และชมรมเทควันโดสโมสรกีฬาราชเทวี ปิดระบบรับสมัคร 30 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 0822995445 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร

ทีม TKD.CENTER@Nakhonchaisi


ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 ด.ช. ฐิติวัลค์ สิลาโส 01-01-2562 11-12 ปี Class B / มือใหม่ ชาย -30 Kg. 0
2 ด.ช. วานิช เพ็ชระ 01-01-2562 13-14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 55-59 Kg. 0
3 ด.ช. ณัฐวัฒน์ อินทร์กองทรัพย์ 01-01-2562 5-6 ปี Class B / มือใหม่ ชาย 16-18 Kg. 0
4 ด.ช. กฤติกร ธนนท์ธนากิจ 01-01-2562 7-8 ปี Class A / Open ชาย 18-21 Kg. 0
5 ด.ญ. ธีรนันท์ อินทร์กองทรัพย์ 01-01-2562 7-8 ปี Class B / มือใหม่ หญิง 21-24 Kg. 0
6 ด.ญ. ฐิติกานต์ สิลาโส 01-01-2562 9-10 ปี Class A / Open หญิง 25-28 Kg. 0
7 ด.ช. ศิริมงคล มงคลภัทรสุข 01-01-2562 9-10 ปี Class B / มือใหม่ ชาย 23-25 Kg. 0
8 ด.ช. ศุภณัฏฐ์ ดีเลิศบุญญานนท์ 01-01-2562 9-10 ปี Class B / มือใหม่ ชาย 23-25 Kg. 0
9 ด.ช. ปวีณ์วัฒน์ รอดย่านน้ำ 01-01-2562 9-10 ปี Class B / มือใหม่ ชาย 25-28 Kg. 0
10 ด.ญ. กัลยดา สุขสำราญ 01-01-2562 9-10 ปี Class B / มือใหม่ หญิง 25-28 Kg. 0
11 ด.ช. ณัฐนนท์ วงศ์ศิพัฒนกุล 01-01-2562 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 23-25 Kg. 0
12 ด.ช. พัทธดนย์ พุ่มรินทร์ 01-01-2562 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 23-25 Kg. 0
13 ด.ช. กฤตภพ ธนนท์ธนากิจ 01-01-2562 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 25-28 Kg. 0
รวม 0
ยอดรวม 0

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 29/11/2019 27.55.65.23 ด.ช. วานิช เพ็ชระ รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 55-59 Kg.
2 26/11/2019 223.24.155.25 ด.ช. ณัฐวัฒน์ อินกองทรัพย์ รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -16 Kg.
3 26/11/2019 223.24.155.25 ด.ญ. ธีรนันท์ อินกองทรัพย์ รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg.
4 26/11/2019 223.24.155.25 ด.ช. กฤตภพ ธนนท์ธนากิจ รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง