มินิแมทซ์ลานกีฬาพัฒน์

สถานที่แข่งขัน ลานกีฬาพัฒน์ 2 เขตราชเทวี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
แข่งขันวันที่ 01/12/2019 ~ 01/12/2019

ชื่อผู้จัด : ลานกีฬาพัฒน์๒และชมรมเทควันโดสโมสรกีฬาราชเทวี ปิดระบบรับสมัคร 30 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 0822995445 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร

ทีม TKD.CENTER


ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 ด.ช. ยศกร ชาติมนตรี 01-01-2562 11-12 ปี Class A / Open ชาย 30-33 Kg. 0
2 ด.ญ. ชนัญธิดา จันทร์สิงห์ 01-01-2562 11-12 ปี Class A / Open หญิง 42-46 Kg. 0
3 ด.ช. ธนัยนันท์ ศรีพยัคฆ์ 01-01-2562 11-12 ปี Class B / มือใหม่ ชาย -30 Kg. 0
4 ด.ช. วรวิทย์ สิงห์แก้ว 01-01-2562 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 50+ Kg. 0
5 ด.ช. ฐิติวัฒน์ ทองอรุณ 01-01-2562 7-8 ปี Class A / Open ชาย 18-21 Kg. 0
6 ด.ญ. อารยา เห็งขุนทด 01-01-2562 7-8 ปี Class B / มือใหม่ หญิง 21-24 Kg. 0
7 ด.ญ. อริสรา เห็งขุนทด 01-01-2562 9-10 ปี Class A / Open หญิง 25-28 Kg. 0
8 ด.ช. ทินภัทร ปิยะโสภาพรรณวดี 01-01-2562 9-10 ปี Class B / มือใหม่ ชาย 23-25 Kg. 0
9 ด.ช. รชต น้อยนิวรณ์ 01-01-2562 9-10 ปี Class B / มือใหม่ ชาย 25-28 Kg. 0
10 ด.ญ. สิริกร แก้วภักดี 01-01-2562 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 28-31 Kg. 0
รวม 0
ยอดรวม 0

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 30/11/2019 184.22.246.129 น.ส. รติรัตน์ เทพนิมิตร รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 49-52 Kg.
2 29/11/2019 1.46.231.229 น.ส. ชุติมันต์ คำทอง รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 49-52 Kg.
3 29/11/2019 1.46.231.229 ด.ช. วริทธิ์นันท์ รุ่งเรืองเวท รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 30-34 Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง