มินิแมทซ์ลานกีฬาพัฒน์

สถานที่แข่งขัน ลานกีฬาพัฒน์ 2 เขตราชเทวี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
แข่งขันวันที่ 01/12/2019 ~ 01/12/2019

ชื่อผู้จัด : ลานกีฬาพัฒน์๒และชมรมเทควันโดสโมสรกีฬาราชเทวี ปิดระบบรับสมัคร 30 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 0822995445 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร

ทีม V.S.K. TAEKWONDO


ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 ด.ช. สุวิจักษณ์ แต่งผล 01-01-2562 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 50+ Kg. 0
2 ด.ช. กัณกรณ์ กิตติรวีโชติ 01-01-2562 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 21-24 Kg. 0
3 ด.ช. ธัชพงศ์ ประชาศิลป์ชัย 01-01-2562 7-8 ปี Class B / มือใหม่ ชาย 21-24 Kg. 0
4 ด.ช. ภาณุวัฒน์ ดีขุนทด 01-01-2562 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 21-24 Kg. 0
รวม 0
ยอดรวม 0

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 28/11/2019 223.24.168.124 ด.ช. ภาณุวัฒน์ ดีขุนทด รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg.
2 30/11/2019 27.55.90.142 ด.ช. ธัชพงศ์ ประชาศิลป์ชัย รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg.
3 26/11/2019 27.55.74.108 ด.ญ. ศิริพร ปันท่าเรือ รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 41+ Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง