2nd Pattaya Taekwondo Open Championship 2020

สถานที่แข่งขัน ณ อาคารกรีฑาในร่ม สนามกีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก เมืองพัทยา
จังหวัด ชลบุรี
แข่งขันวันที่ 18/01/2020 ~ 18/01/2020

ชื่อผู้จัด : ครูปาร์ค ปิดระบบรับสมัคร 17 มกราคม 2563 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 086-327-2842 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร

ทีม TKD.S.ONE จันทบุรี


ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 ด.ช. เปรมภารินทร์ รัตนเชิดชูวงศ์ 01-01-2562 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 18-20 Kg. 0
รวม 0
ยอดรวม 0

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง