เทศบาลเมืองพิมลราช ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 1

สถานที่แข่งขัน ณ สำนักงานเทศบาลเมืองพิมลราช จังหวัดนนทบุรี
จังหวัด นนทบุรี
แข่งขันวันที่ 30/11/2019 ~ 30/11/2019

ชื่อผู้จัด : (นัท) (เบนซ์) (เจา) ปิดระบบรับสมัคร 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 087-499-3671 (นัท) , 061-968-2265 (เบนซ์) , 083-019-9545 (เจา) ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร

ทีม TIGERTHAI PATHUMTHANI

ต่อสู้ คลาสโรงเรียน
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 ด.ช. ภูรี อ่อนหิรัญทับทองคำ 01-01-2562 3-4 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 15-18 Kg. 500
รวม 500

ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 ด.ญ. ธนัชชา ลิ้นทอง 01-01-2562 11-12 ปี Class A / Open หญิง 50+ Kg. 500
2 ด.ญ. จรรยพร สอนปัญญา 01-01-2562 11-12 ปี Class B / มือใหม่ หญิง 36-39 Kg. 500
3 ด.ช. ณภัทร ชูหิรัญ 01-01-2562 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 39-42 Kg. 500
4 ด.ช. ณัฐดนัย ภิญโญ 01-01-2562 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 50+ Kg. 500
5 ด.ญ. ชลธิชา กะมุทา 01-01-2562 13-14 ปี Class A / Open หญิง 39-43 Kg. 500
6 ด.ช. ศุภกฤษต์ กลั่นสุคนธ์ 01-01-2562 7-8 ปี Class B / มือใหม่ ชาย 21-24 Kg. 500
7 ด.ช. เจษฎา คำมูล 01-01-2562 7-8 ปี Class B / มือใหม่ ชาย 27-30 Kg. 500
8 ด.ช. ภูภูมิ อ่อนหิรัญทับทองคำ 01-01-2562 7-8 ปี Class B / มือใหม่ ชาย 34+ Kg. 500
9 ด.ญ. ธัญญารัตน์ เรืองเกษา 01-01-2562 7-8 ปี Class B / มือใหม่ หญิง 18-21 Kg. 500
10 ด.ช. อภิรวัชส์ สมสกุล 01-01-2562 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 24-27 Kg. 500
11 ด.ช. พสธร คันธกุฎี 01-01-2562 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 27-30 Kg. 500
12 ด.ช. ธนคุณ บุญคำ 01-01-2562 9-10 ปี Class B / มือใหม่ ชาย 25-28 Kg. 500
13 ด.ช. ปุณณวัต สุนทรพิธ 01-01-2562 9-10 ปี Class B / มือใหม่ ชาย 28-31 Kg. 500
14 ด.ญ. พิชชา ชูหิรัญ 01-01-2562 9-10 ปี Class B / มือใหม่ หญิง 28-31 Kg. 500
15 ด.ช. วงศกร รอดอินทร์ 01-01-2562 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 28-31 Kg. 500
รวม 7,500
ยอดรวม 8,000

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 28/11/2019 223.24.165.48 ด.ญ. ธัญญารัตน์ เรืองเกษา รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 24-27 Kg.
2 28/11/2019 223.24.63.94 ด.ญ. ธัญญารัตน์ เรืองเกษา รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg.
3 28/11/2019 223.24.165.48 ด.ญ. ธัญญารัตน์ เรืองเกษา รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg.
4 28/11/2019 223.24.165.48 ด.ช. เจษฎา คำมูล รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 27-30 Kg.
5 28/11/2019 223.24.63.94 ด.ช. ภูภูมิ อ่อนหิรัญทับทองคำ รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 34+ Kg.
6 28/11/2019 223.24.165.48 ด.ช. พสธร คันธกุฎี รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 24-27 Kg.
7 28/11/2019 223.24.63.94 ด.ช. วงศกร รอดอินทร์ รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.
8 28/11/2019 223.24.63.94 ด.ช. ธนคุณ บุญคำ รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 31-34 Kg.
9 28/11/2019 223.24.165.48 ด.ช. ธนคุณ บุญคำ รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.
10 28/11/2019 223.24.63.94 ด.ช. วงศกร รอดอินทร์ รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.
11 28/11/2019 223.24.165.48 ด.ช. ธนคุณ บุญคำ รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 31-34 Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง