เทศบาลเมืองพิมลราช ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 1

สถานที่แข่งขัน ณ สำนักงานเทศบาลเมืองพิมลราช จังหวัดนนทบุรี
จังหวัด นนทบุรี
แข่งขันวันที่ 30/11/2019 ~ 30/11/2019

ชื่อผู้จัด : (นัท) (เบนซ์) (เจา) ปิดระบบรับสมัคร 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 087-499-3671 (นัท) , 061-968-2265 (เบนซ์) , 083-019-9545 (เจา) ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร

ทีม TIGERTHAI NRS BANGKRUAI

ต่อสู้ คลาสโรงเรียน
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 ด.ญ. ภูริชญา ศรีสองสม 01-01-2562 3-4 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 15-18 Kg. 500
2 ด.ช. สุวิจักขณ์ เจริญวัฒนากุล 01-01-2562 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 18-21 Kg. 500
3 ด.ช. วศินภัทร์ ภูริภคธร 01-01-2562 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 27+ Kg. 500
4 ด.ญ. ฐิติกาญจน์ ฆนาพรวรกาญจน์ 01-01-2562 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 18-21 Kg. 500
รวม 2,000

ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 ด.ช. นันทภพ ผลเอนกชัย 01-01-2562 11-12 ปี Class B / มือใหม่ ชาย 30-33 Kg. 500
2 ด.ญ. พัทธนันท์ ภูริภคธร 01-01-2562 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 42-46 Kg. 500
3 ด.ญ. อัยศิการ์ สิงห์สุพรรณ 01-01-2562 5-6 ปี Class B / มือใหม่ หญิง 24-27 Kg. 500
4 ด.ช. สหรัถ ตรีฉลอง 01-01-2562 7-8 ปี Class B / มือใหม่ ชาย 18-21 Kg. 500
5 ด.ญ. ฐิติชญาน์ เกาะสมบัติ 01-01-2562 7-8 ปี Class B / มือใหม่ หญิง 27-30 Kg. 500
6 ด.ช. ธนสรณ์ ว่องวรรณพงษ์ 01-01-2562 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย -18 Kg. 500
7 ด.ญ. นพวรรณ ขันยอด 01-01-2562 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง -18 Kg. 500
8 ด.ช. ชยกร หมดห่วง 01-01-2562 9-10 ปี Class B / มือใหม่ ชาย 23-25 Kg. 500
9 ด.ญ. สุชัญญา ตั้งบัณฑิต 01-01-2562 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 25-28 Kg. 500
รวม 4,500
ยอดรวม 6,500

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 27/11/2019 119.76.14.230 ด.ช. ธนสรณ์ ว่องวรรณพงษ์ รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 16-18 Kg.
2 28/11/2019 103.205.161.237 ด.ญ. ฐิติกาญจน์ ฆนาพรวรกาญจน์ รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง