เทศบาลเมืองพิมลราช ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 1

สถานที่แข่งขัน ณ สำนักงานเทศบาลเมืองพิมลราช จังหวัดนนทบุรี
จังหวัด นนทบุรี
แข่งขันวันที่ 30/11/2019 ~ 30/11/2019

ชื่อผู้จัด : (นัท) (เบนซ์) (เจา) ปิดระบบรับสมัคร 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 087-499-3671 (นัท) , 061-968-2265 (เบนซ์) , 083-019-9545 (เจา) ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร

ทีม TIGER THAI AKL

ต่อสู้ คลาสโรงเรียน
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 ด.ช. ชิษณุพงษ์ สิทธิรักษ์ 31-08-2555 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 21-24 Kg. 500
2 ด.ญ. ศุภิสรา สิทธิรักษ์ 26-11-2552 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 37-41 Kg. 500
รวม 1,000

ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 ด.ช. สิรภพ เลิศวัชระสารกุล 20-09-2550 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 39-42 Kg. 500
2 ด.ช. ณัฐวัศห์ สิทธิรักษ์ 13-05-2551 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 50+ Kg. 500
3 ด.ช. ณัชพล ทวีรส 16-01-2549 13-14 ปี Class A / Open ชาย -33 Kg. 500
4 ด.ญ. สุทธิดา ทวีรส 12-08-2552 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 34-37 Kg. 500
รวม 2,000
ยอดรวม 3,000

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 23/11/2019 223.24.165.73 ด.ช. สิรภพ เลิศวัชระสารกุล รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 42-46 Kg.
2 29/11/2019 110.169.43.0 ด.ช. สิรภพ เลิศวัชระสารกุล รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 42-46 Kg.
3 29/11/2019 110.169.43.0 ด.ช. สิรภพ เลิศวัชระสารกุล รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 42-46 Kg.
4 23/11/2019 223.24.165.73 ด.ญ. สุทธิดา ทวีรส รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 42-46 Kg.
5 29/11/2019 223.24.62.68 ด.ช. ณัชพล ทวีรส รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 33-35 Kg.
6 29/11/2019 110.169.43.0 ด.ญ. สุทธิดา ทวีรส รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 31-34 Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง