เทศบาลเมืองพิมลราช ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 1

สถานที่แข่งขัน ณ สำนักงานเทศบาลเมืองพิมลราช จังหวัดนนทบุรี
จังหวัด นนทบุรี
แข่งขันวันที่ 30/11/2019 ~ 30/11/2019

ชื่อผู้จัด : (นัท) (เบนซ์) (เจา) ปิดระบบรับสมัคร 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 087-499-3671 (นัท) , 061-968-2265 (เบนซ์) , 083-019-9545 (เจา) ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร

ทีม TIGER THAI เจ้าพระยา

ต่อสู้ คลาสโรงเรียน
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 ด.ช. จิราภัทร เชื้อเทพ 08-08-2556 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 24-27 Kg. 500
2 ด.ช. ธิร์ธีร์ เพชรฤทธิ์ 14-03-2555 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 18-21 Kg. 500
รวม 1,000

ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 ด.ช. อณิรุจต์ กาวรรณณ์ 17-07-2557 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 18-21 Kg. 500
2 ด.ช. ดนัย ทุน 07-08-2556 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 27+ Kg. 500
3 ด.ช. ธีทัต อังศุกุลธร 17-09-2554 7-8 ปี Class B / มือใหม่ ชาย 18-21 Kg. 500
4 ด.ช. ดานิช เงาะ 26-08-2555 7-8 ปี Class B / มือใหม่ ชาย 21-24 Kg. 500
5 ด.ช. ณัฐเดช สมิตะสิริ 12-03-2555 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 24-27 Kg. 500
6 ด.ช. วรวรรธน์ พิมลศรี 15-08-2555 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 34+ Kg. 500
7 ด.ญ. ณชนก จันทรศาล 05-03-2555 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 18-21 Kg. 500
8 ด.ญ. ธนสร ยิ่งกิจภิญโญ 25-12-2555 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 21-24 Kg. 500
9 ด.ช. ปภาวิน เชื้อเล็ก 08-09-2553 9-10 ปี Class B / มือใหม่ ชาย 23-25 Kg. 500
10 ด.ช. สัณหวัช ปามิ 21-10-2553 9-10 ปี Class B / มือใหม่ ชาย 37-41 Kg. 500
11 ด.ช. ศุภกร กาวรรณ์ 10-10-2552 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 41+ Kg. 500
รวม 5,500
ยอดรวม 6,500

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 29/11/2019 223.24.147.94 ด.ช. อณิรุจต์ กาวรรณ์ รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 16-18 Kg.
2 29/11/2019 223.24.147.94 ด.ช. ดานิช เงาะ รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg.
3 29/11/2019 223.24.147.94 ด.ช. ดานิช เงาะ รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg.
4 29/11/2019 223.24.147.94 ด.ช. ปภาวิน เชื้อเล็ก รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -23 Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง