เทศบาลเมืองพิมลราช ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 1

สถานที่แข่งขัน ณ สำนักงานเทศบาลเมืองพิมลราช จังหวัดนนทบุรี
จังหวัด นนทบุรี
แข่งขันวันที่ 30/11/2019 ~ 30/11/2019

ชื่อผู้จัด : (นัท) (เบนซ์) (เจา) ปิดระบบรับสมัคร 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 087-499-3671 (นัท) , 061-968-2265 (เบนซ์) , 083-019-9545 (เจา) ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร

ทีม TIGER THAI YPG

ต่อสู้ คลาสโรงเรียน
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 ด.ญ. ธัญญา แซ่ปึง 01-01-2562 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 18-21 Kg. 500
2 ด.ช. พลาธิป สมบูรณ์ 01-01-2562 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 18-21 Kg. 500
3 ด.ญ. ศิศิรา สกุลงาม 01-01-2562 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 37-41 Kg. 500
รวม 1,500

ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 ด.ช. ธนดล ทองเผือก 01-01-2562 11-12 ปี Class A / Open ชาย 33-36 Kg. 500
2 ด.ช. ปิยังกูร อยู่คงธรรม 01-01-2562 13-14 ปี Class A / Open ชาย 39-43 Kg. 500
3 ด.ช. ศรณ ถิรพร 01-01-2562 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 18-21 Kg. 500
4 ด.ญ. ณัฐณิชา ศรีวิโรจน์ 01-01-2562 7-8 ปี Class B / มือใหม่ หญิง 21-24 Kg. 500
5 ด.ญ. ปัญฌญา ถิรพร 01-01-2562 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 18-21 Kg. 500
6 ด.ช. นิติธาดา ปรีชาพงศ์มิตร 01-01-2562 9-10 ปี Class A / Open ชาย 37-41 Kg. 500
7 ด.ช. แทนคุณ วงศ์สลับสี 01-01-2562 9-10 ปี Class B / มือใหม่ ชาย 41+ Kg. 500
รวม 3,500
ยอดรวม 5,000

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 25/11/2019 49.49.251.158 ด.ช. ธนดล ทองเผือก รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 30-33 Kg.
2 29/11/2019 182.232.1.2 ด.ญ. ธัญญา แซ่ปึง รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -16 Kg.
3 29/11/2019 182.232.7.90 ด.ช. นิติธาดา ปรีชาพงค์มิตร รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 34-37 Kg.
4 29/11/2019 182.232.2.226 ด.ช. กฤติน สังข์ทอง รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง