เทศบาลเมืองพิมลราช ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 1

สถานที่แข่งขัน ณ สำนักงานเทศบาลเมืองพิมลราช จังหวัดนนทบุรี
จังหวัด นนทบุรี
แข่งขันวันที่ 30/11/2019 ~ 30/11/2019

ชื่อผู้จัด : (นัท) (เบนซ์) (เจา) ปิดระบบรับสมัคร 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 087-499-3671 (นัท) , 061-968-2265 (เบนซ์) , 083-019-9545 (เจา) ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร

ทีม โรงเรียนวัฒนพฤกษา

ต่อสู้ คลาสโรงเรียน
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 ด.ช. ปิยะพล โพธิวัน 01-01-2551 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 36-39 Kg. 500
2 ด.ช. ญาณพล กล้าหาญ 01-01-2550 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 39-42 Kg. 500
3 ด.ช. ณัฐพงษ์ อาษาธง 01-01-2550 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 39-42 Kg. 500
4 ด.ช. ภูมินทร์ ตรีเทพนพรัตน์ 01-01-2562 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 42-46 Kg. 500
5 ด.ช. สรวิชญ์ แก้วนาวีเจริญ 01-01-2550 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 42-46 Kg. 500
6 ด.ช. ภัขคพม จันทรหอม 01-01-2557 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 18-21 Kg. 500
7 ด.ช. รินทร์อุบล วันศุกร์ 01-01-2557 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 18-21 Kg. 500
8 ด.ช. สุรศักดิ์ สมบัติเจริญกิจ 01-01-2557 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 21-24 Kg. 500
9 ด.ช. นนทัช เอกมงคลชัย 01-01-2562 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 21-24 Kg. 500
10 ด.ช. คาเมรอน ซามูแอล 01-01-2556 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 24-27 Kg. 500
11 ด.ช. พัสธรณ์ โชติอทัยพันธ์ 01-01-2556 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 27+ Kg. 500
12 ด.ช. ภูเบศ กิจเจริญ 01-01-2562 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 27+ Kg. 500
13 ด.ญ. วรัชญา ช่างเพียร 01-01-2556 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 18-21 Kg. 500
14 ด.ช. กวินตรา เสตะจันทร 01-01-2555 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 18-21 Kg. 500
15 ด.ช. ปภังกร จำปาศิริ 01-01-2555 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 21-24 Kg. 500
16 ด.ช. รณกฤต คำประดิษฐ์ 01-01-2554 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 21-24 Kg. 500
17 ด.ช. ศิริธัญน์ ศิริ 01-01-2555 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 21-24 Kg. 500
18 ด.ช. พิทยา ปฐมกาลวิวรณ์ 01-01-2562 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 21-24 Kg. 500
19 ด.ช. ชยากร นาคี 01-01-2555 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 24-27 Kg. 500
20 ด.ช. พิพัฒน์พงศ์ แสงอรุณ 01-01-2554 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 24-27 Kg. 500
21 ด.ช. ธนโชติ สุนทร 01-01-2554 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 27-30 Kg. 500
22 ด.ญ. ภีมณภร เปรมเสถียร 01-01-2554 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 30-34 Kg. 500
23 ด.ช. ภูวกร กิตติเหมภาส 01-01-2552 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 28-31 Kg. 500
24 ด.ช. สรยุทธ กลั่นสกุล 01-01-2552 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 31-34 Kg. 500
25 ด.ช. ศิริวัฒน์ ศิริ 01-01-2562 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 31-34 Kg. 500
26 ด.ช. ภูริทัต นพคุณ 01-01-2552 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 41+ Kg. 500
รวม 13,000
ยอดรวม 13,000

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 23/11/2019 124.122.83.165 ด.ญ. วรีวรรณ แก้วตา รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 33-36 Kg.
2 23/11/2019 124.122.83.165 ด.ญ. ณิชารีย์ ศรีสมโภค รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 36-39 Kg.
3 23/11/2019 124.122.83.165 ด.ช. ปรินวิช เถาแตง รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
4 23/11/2019 124.122.83.165 ด.ญ. พิชชากร กาบทอง รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 34-37 Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง