เทศบาลเมืองพิมลราช ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 1

สถานที่แข่งขัน ณ สำนักงานเทศบาลเมืองพิมลราช จังหวัดนนทบุรี
จังหวัด นนทบุรี
แข่งขันวันที่ 30/11/2019 ~ 30/11/2019

ชื่อผู้จัด : (นัท) (เบนซ์) (เจา) ปิดระบบรับสมัคร 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 087-499-3671 (นัท) , 061-968-2265 (เบนซ์) , 083-019-9545 (เจา) ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร

ทีม TIGERTHAI

ต่อสู้ คลาสโรงเรียน
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 ด.ช. ณัฐเศรษฐ หลุ่งเป้า 01-01-2562 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย -16 Kg. 500
2 ด.ช. ณัฐดนัย บุญไชโย 01-01-2562 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 24-27 Kg. 500
3 ด.ช. ณัฐวัฒน์ ศรีสมบัติ 01-01-2562 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 34+ Kg. 500
รวม 1,500

ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 ด.ช. ณัฐกฤต วิงเวียน 01-01-2562 11-12 ปี Class A / Open ชาย -30 Kg. 500
2 ด.ญ. ธัญพิชชา แก้วเสน 01-01-2562 11-12 ปี Class A / Open หญิง 33-36 Kg. 500
3 ด.ญ. ปภาดา กุลสุวรรณ์ 01-01-2562 11-12 ปี Class A / Open หญิง 36-39 Kg. 500
4 ด.ญ. วิลาวัณย์ คำวีระ 01-01-2562 11-12 ปี Class A / Open หญิง 50+ Kg. 500
5 ด.ญ. ณิชนันท์ มหิสนันท์ 01-01-2562 11-12 ปี Class B / มือใหม่ หญิง 30-33 Kg. 500
6 ด.ช. เมทัต วิมุตตินันท์ 01-01-2562 13-14 ปี Class A / Open ชาย -33 Kg. 500
7 ด.ช. พิทักษ์ชน ศรีสงคราม 01-01-2562 13-14 ปี Class A / Open ชาย 63+ Kg. 500
8 ด.ญ. ชวิศา วิงเวียน 01-01-2562 13-14 ปี Class A / Open หญิง -33 Kg. 500
9 ด.ญ. ธัญวรัตน์ กิจบุญศรี 01-01-2562 13-14 ปี Class A / Open หญิง 33-35 Kg. 500
10 ด.ญ. ณัฐนภัสสร์ นนท์ธีรกร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรี 01-01-2562 13-14 ปี Class A / Open หญิง 35-39 Kg. 500
11 น.ส. ปริม ชูหอย 01-01-2562 15-17 ปี Class A / Open หญิง 42-44 Kg. 500
12 ด.ญ. ธิภานันท์ เอี่ยมสะอาด 01-01-2562 7-8 ปี Class B / มือใหม่ หญิง -18 Kg. 500
13 ด.ญ. ณัฐณิชา มหิสนันท์ 01-01-2562 7-8 ปี Class B / มือใหม่ หญิง 18-21 Kg. 500
14 ด.ญ. วริศรา แก้วอุดทา 01-01-2562 7-8 ปี Class B / มือใหม่ หญิง 30-34 Kg. 500
15 ด.ญ. อารดา แสงดาว 01-01-2562 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 27-30 Kg. 500
16 ด.ญ. เบญญาภา บิณฑสูตร 01-01-2562 9-10 ปี Class A / Open หญิง 28-31 Kg. 500
17 ด.ช. ภัทรดนัย กิจบุญศรี 01-01-2562 9-10 ปี Class B / มือใหม่ ชาย 23-25 Kg. 500
18 ด.ช. ฉมา พิเชษฐวิทย์ 01-01-2562 9-10 ปี Class B / มือใหม่ ชาย 23-25 Kg. 500
รวม 9,000
ยอดรวม 10,500

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 29/11/2019 1.47.108.168 ด.ญ. วิลาวัณย์ คำวีระ รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 46-50 Kg.
2 29/11/2019 124.122.94.244 ด.ญ. ปริม ชูหอย รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 43-47 Kg.
3 26/11/2019 119.76.5.36 ด.ญ. ธัญพิชชา แก้วเสน รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg.
4 29/11/2019 124.122.94.244 น.ส. ปริม ชูหอย รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 44-46 Kg.
5 26/11/2019 119.76.5.36 ด.ญ. ณัฐณิชา มหิสนันท์ รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg.
6 27/11/2019 110.168.54.29 ด.ช. ภัทรดนัย กิจบุญศรี รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -23 Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง