เทศบาลเมืองพิมลราช ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 1

สถานที่แข่งขัน ณ สำนักงานเทศบาลเมืองพิมลราช จังหวัดนนทบุรี
จังหวัด นนทบุรี
แข่งขันวันที่ 30/11/2019 ~ 30/11/2019

ชื่อผู้จัด : (นัท) (เบนซ์) (เจา) ปิดระบบรับสมัคร 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 087-499-3671 (นัท) , 061-968-2265 (เบนซ์) , 083-019-9545 (เจา) ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร

ทีม TAECHEW TKD


ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 ด.ช. ปิยวิทย์ โพธิ์กุล 01-01-2562 11-12 ปี Class A / Open ชาย 33-36 Kg. 500
2 ด.ช. ปภังกร บุตรดีวงษ์ 01-01-2562 11-12 ปี Class A / Open ชาย 39-42 Kg. 500
3 ด.ช. อุดมพร ศิริเจริญฤทธิ์ 01-01-2562 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 46-50 Kg. 500
4 ด.ญ. วรีวรร แก้วตา 01-01-2551 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 33-36 Kg. 500
5 ด.ญ. ณิชารีย์ ศรีสมโภค 01-01-2550 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 36-39 Kg. 500
6 ด.ช. ณัฐพัชร์ เพิ่มอารีย์ 01-01-2562 13-14 ปี Class A / Open ชาย 39-43 Kg. 500
7 ด.ญ. พิชญธิดา จันทะนาข่า 01-01-2562 13-14 ปี Class A / Open หญิง 55-59 Kg. 500
8 ด.ช. พลทัศน์ สุนิศารัตน์ 01-01-2562 13-14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 63+ Kg. 500
9 ด.ญ. ณัฏฐากร ปรมัตถ์ถินันท์ 01-01-2562 13-14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 43-47 Kg. 500
10 ด.ญ. โชติกา ประภาอภิรัตน์ 01-01-2562 13-14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 47-51 Kg. 500
11 นาย ณัฐภัทร ม่วงศรี 01-01-2562 15-17 ปี Class A / Open ชาย 48-51 Kg. 500
12 นาย ธนาธร แซ่โจ 01-01-2562 15-17 ปี Class A / Open ชาย 55-59 Kg. 500
13 นาย รณกร ทนงธนะสิทธิ์ 01-01-2562 15-17 ปี Class A / Open ชาย 59-63 Kg. 500
14 นาย ธนทัต ธเนศวรางกูร 01-01-2562 15-17 ปี Class A / Open ชาย 73-78 Kg. 500
15 น.ส. สริตา ธงสวัสดิ์ 01-01-2562 15-17 ปี Class A / Open หญิง 42-44 Kg. 500
16 นาย เมธิชัย ทรัพย์สิน 01-01-2562 15-17 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 55-59 Kg. 500
17 น.ส. รุ่งทิวา คำเจริญ 01-01-2562 15-17 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 68+ Kg. 500
18 ด.ช. ศุภจักขณ์ กาญจนสาย 01-01-2562 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 21-24 Kg. 500
19 ด.ช. นิธิกร เจิ่งมโนธรรม 01-01-2562 7-8 ปี Class B / มือใหม่ ชาย -18 Kg. 500
20 ด.ช. พศวัต ไทยอุดม 01-01-2562 7-8 ปี Class B / มือใหม่ ชาย 27-30 Kg. 500
21 ด.ช. พสิษฐ์ ตั้งประจักษ์ภักดี 01-01-2562 7-8 ปี Class B / มือใหม่ ชาย 34+ Kg. 500
22 ด.ญ. มณภัทร ราวียา 01-01-2562 7-8 ปี Class B / มือใหม่ หญิง 24-27 Kg. 500
23 ด.ช. รักษ์ธัญญา เบ้าทอง 01-01-2562 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 24-27 Kg. 500
24 ด.ช. คงเดช ศีลอวยภาพร 01-01-2562 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 34+ Kg. 500
25 ด.ญ. ณิชนันท์ ตั้งโต๊ะทอง 01-01-2562 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 24-27 Kg. 500
26 ด.ช. ธนทร จักษุกิจ 01-01-2562 9-10 ปี Class A / Open ชาย 23-25 Kg. 500
27 ด.ช. สุวิจักขณ์ เพิ่มอารีย์ 01-01-2562 9-10 ปี Class B / มือใหม่ ชาย 28-31 Kg. 500
28 ด.ญ. เกล้าฤมล มุ่งอ้อมกลาง 01-01-2562 9-10 ปี Class B / มือใหม่ หญิง 34-37 Kg. 500
29 ด.ญ. เกล้าฤดี มุ่งอ้อมกลาง 01-01-2562 9-10 ปี Class B / มือใหม่ หญิง 37-41 Kg. 500
30 ด.ช. ทองพิทักษ์ รสสุคนท์ 01-01-2562 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 23-25 Kg. 500
31 ด.ช. ปรินวิช เถาแตง 01-01-2553 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 25-28 Kg. 500
32 ด.ญ. พิชชากร กาบทอง 01-01-2552 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 34-37 Kg. 500
33 ด.ญ. เมขลา วีเกิ้น 01-01-2562 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 37-41 Kg. 500
34 นาย ธนดล เยี่ยมยืนยง 01-01-2562 OPEN Class A / Open ชาย 87+ Kg. 500
รวม 17,000
ยอดรวม 17,000

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 29/11/2019 124.122.132.2 ด.ช. พงษ์พัชร สินภัทรโชค รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 36-39 Kg.
2 27/11/2019 171.99.155.254 น.ส. ธัญญารักษ์ เบ้าทอง รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 49-52 Kg.
3 27/11/2019 171.99.155.254 ด.ช. กฤตยชญ์ ประภาอภิรัตน์ รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
4 24/11/2019 223.24.158.2 ด.ญ. เกล้าฤมล มุ่งอ้อมกลาง รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 31-34 Kg.
5 24/11/2019 223.24.158.2 ด.ญ. เกล้าฤดี มุ่งอ้อมกลาง รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 34-37 Kg.
6 29/11/2019 223.24.186.225 น.ส. อิศรินทร์ ทวีปถาวรวงศ์ รุ่นอายุ OPEN ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 67-73 Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง