เทศบาลเมืองพิมลราช ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 1

สถานที่แข่งขัน ณ สำนักงานเทศบาลเมืองพิมลราช จังหวัดนนทบุรี
จังหวัด นนทบุรี
แข่งขันวันที่ 30/11/2019 ~ 30/11/2019

ชื่อผู้จัด : (นัท) (เบนซ์) (เจา) ปิดระบบรับสมัคร 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 087-499-3671 (นัท) , 061-968-2265 (เบนซ์) , 083-019-9545 (เจา) ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร

ทีม Tiger Thai บัวทองธานี

ต่อสู้ คลาสโรงเรียน
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 ด.ช. ธนกฤต ทองพัด 01-01-2562 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 18-21 Kg. 500
2 ด.ช. ธนาธิป การุณศิริ 01-01-2562 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 21-24 Kg. 500
3 ด.ช. พีรศักดิ์ แสนสนิท 01-01-2562 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 18-21 Kg. 500
รวม 1,500

ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 ด.ญ. ณัฐชา พิมโส 01-01-2562 11-12 ปี Class A / Open หญิง 50+ Kg. 500
2 ด.ญ. อรชพร เลิศมงคลสวัสดิ์ 01-01-2562 11-12 ปี Class B / มือใหม่ หญิง 30-33 Kg. 500
3 ด.ญ. วัลย์วรี ไชยสุทธิ์ 01-01-2562 11-12 ปี Class B / มือใหม่ หญิง 36-39 Kg. 500
4 ด.ช. ภูวนัย แก้วสีดา 01-01-2562 13-14 ปี Class A / Open ชาย 39-43 Kg. 500
5 นาย ธนบดี ผาสุข 01-01-2562 15-17 ปี Class A / Open ชาย 55-59 Kg. 500
6 นาย วสินธุ์ สันติเพ็ชร 01-01-2562 15-17 ปี Class A / Open ชาย 73-78 Kg. 500
7 ด.ช. วุฒิภัทร ลืมเนตร 01-01-2562 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 18-21 Kg. 500
8 ด.ช. ณัฐชนนท์ ทวาเรศ 01-01-2562 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 21-24 Kg. 500
9 ด.ญ. ปภาดา พลอยเอี่ยม 01-01-2562 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 21-24 Kg. 500
10 ด.ญ. ธิติมา ไชยสุทธิ์ 01-01-2562 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 21-24 Kg. 500
11 ด.ช. พีระพัฒน์ สาริกา 01-01-2562 7-8 ปี Class B / มือใหม่ ชาย 21-24 Kg. 500
12 ด.ช. วุฒิณัท ลืมเนตร 01-01-2562 7-8 ปี Class B / มือใหม่ ชาย 21-24 Kg. 500
13 ด.ญ. อลิน เลิศมงคลสวัสดิ์ 01-01-2562 7-8 ปี Class B / มือใหม่ หญิง 24-27 Kg. 500
14 ด.ช. ชยณัฐ ปั้นเสือ 01-01-2562 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 18-21 Kg. 500
15 ด.ช. อนาวิล นาคไชยะ 01-01-2562 9-10 ปี Class A / Open ชาย 25-28 Kg. 500
16 ด.ช. นครินทร์ ก้อนวัน 01-01-2562 9-10 ปี Class A / Open ชาย 41+ Kg. 500
17 ด.ช. ภีมพัฒน์ ศรีวัฒนสิน 01-01-2562 9-10 ปี Class B / มือใหม่ ชาย 23-25 Kg. 500
รวม 8,500
ยอดรวม 10,000

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 29/11/2019 125.25.11.3 ด.ญ. ภัทรวดี ผาสุข รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 30-33 Kg.
2 29/11/2019 125.25.11.3 ด.ญ. ณัฐชา พิมโส รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 50+ Kg.
3 29/11/2019 125.25.11.3 ด.ญ. อรชพร เลิศมงคลสวัสดิ์ รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -30 Kg.
4 29/11/2019 125.25.11.3 ด.ช. ภูวนัย แก้วสีดา รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 43-47 Kg.
5 28/11/2019 182.53.80.156 ด.ญ. อรปรียา นาคไชยะ รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 47-51 Kg.
6 29/11/2019 125.25.11.3 นาย วสินธุ์ สันติเพ็ชร รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 68-73 Kg.
7 29/11/2019 182.53.80.156 ด.ช. ณัฐชนนท์ ทวาเรศ รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg.
8 29/11/2019 182.53.80.156 ด.ช. วุฒิภัทร ลืมเนตร รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg.
9 29/11/2019 125.25.11.3 ด.ญ. ปภาดา พลอยเอี่ยม รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg.
10 29/11/2019 125.25.11.3 ด.ญ. ธิติมา ไชยสุทธิ์ รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg.
11 28/11/2019 182.53.80.156 ด.ช. วุฒิณัท ลืมเนตร รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg.
12 28/11/2019 182.53.80.156 ด.ช. พีระพัฒน์ สาริกา รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg.
13 28/11/2019 182.53.80.156 ด.ญ. อลิน เลิศมงคลสวัสดิ์ รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 24-27 Kg.
14 26/11/2019 125.25.10.77 ด.ช. ศุภณัฐ เสริมสมรรถ รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 27-30 Kg.
15 26/11/2019 125.25.10.77 ด.ช. ชยณัฐ ปั้นเสือ รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -23 Kg.
16 29/11/2019 125.25.11.3 ด.ช. อนาวิล นาคไชยะ รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.
17 29/11/2019 125.25.11.3 ด.ช. ชยณัฐ ปั้นเสือ รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -23 Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง