เทศบาลเมืองพิมลราช ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 1

สถานที่แข่งขัน ณ สำนักงานเทศบาลเมืองพิมลราช จังหวัดนนทบุรี
จังหวัด นนทบุรี
แข่งขันวันที่ 30/11/2019 ~ 30/11/2019

ชื่อผู้จัด : (นัท) (เบนซ์) (เจา) ปิดระบบรับสมัคร 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 087-499-3671 (นัท) , 061-968-2265 (เบนซ์) , 083-019-9545 (เจา) ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร

ทีม TIGERTHAI ราชบุรี

ต่อสู้ คลาสโรงเรียน
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 ด.ช. ภาณุวัฒน์ ชมภูพันธ์ 20-03-2557 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 21-24 Kg. 500
2 ด.ญ. ญาณีนุช เหลืองละเอียด 16-03-2555 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 18-21 Kg. 500
รวม 1,000

ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 ด.ช. ปภณชาญ ทองเนียม 08-08-2551 11-12 ปี Class B / มือใหม่ ชาย 30-33 Kg. 500
2 ด.ช. เกียรติศักดิ์ อารมย์ปลื้ม 07-06-2548 13-14 ปี Class B / มือใหม่ ชาย 59-63 Kg. 500
3 ด.ญ. เกวลี ชะเกตุ 08-06-2549 13-14 ปี Class B / มือใหม่ หญิง 55-59 Kg. 500
4 ด.ญ. นันทิกานต์ ปีสุวรรณ 02-05-2549 13-14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 63+ Kg. 500
5 ด.ญ. นันท์นภัส อภิชาติพงษ์ 23-05-2554 7-8 ปี Class B / มือใหม่ หญิง 21-24 Kg. 500
6 ด.ช. อัครัช เอกลาภ 13-01-2554 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 24-27 Kg. 500
รวม 3,000
ยอดรวม 4,000

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 29/11/2019 1.47.232.157 ด.ช. ปภณชาญ ทองเนียม รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -30 Kg.
2 26/11/2019 1.47.38.190 ด.ญ. เกวลี ชะเกตุ รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 51-55 Kg.
3 29/11/2019 223.24.147.94 ด.ญ. นันท์นภัส อภิชาติพงษ์ รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง